S'està cercant, espereu....

2023-01-19 - València

Vés enrere 2023-01-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
19-01-2023
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM. ECOLOGÍA URB. ,EMER. CLI DE 19-01-2023

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 15 de desembre de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües S.A., l'afecció per obres de dos exemplars de Phoenix Dactylifera de propietat municipal situades al carrer Doctor Lluch 137.
Expediente: E-04001-2022-001193-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe de les Meses de Treball ZAS (gener).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa aprovar l'inici del procediment de municipalització per a la creació d'una empresa mixta i constitució de la Comissió d'Estudi.
Expediente: E-08001-2023-000006-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0005 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Neteja i retirada de residus a l'entorn dels carrers Sant Vicent, Barques, Poeta Querol i Pau".
Expediente: O-89POP-2022-000129-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - Moció que presentan el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Neteja i arranjament de les fonts sota el Pont d'Aragó".
Expediente: O-89CIU-2023-000011-00 - Rebutjat
0007 - Moció que presentan el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a les "Inundacions en carrers, baixos de comerços i habitatges del barri Cabanyal-Canyamelar".
Expediente: O-89CIU-2023-000011-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0008 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Actuacions en el contracte del dragatge de L'Albufera".
Expediente: O-89POP-2022-000129-00 - Contestada
0009 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "L'estat de la tramitació dels recursos de reposició del Servici de Platges, Qualitat Acústica i de l'Aire".
Expediente: O-89POP-2022-000129-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Mesures davant la regressió de les platges sud".
Expediente: O-89POP-2022-000129-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als "Escocells en el districte de l'Eixample".
Expediente: O-89POP-2022-000129-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Nou contracte de recollida de residus i neteja de l'espai públic".
Expediente: O-89POP-2022-000129-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Patrimoni arbori".
Expediente: O-89POP-2022-000129-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Casa de l'Aigua del Jardí del Túria".
Expediente: O-89CIU-2023-000002-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Casa de l'Aigua del Jardí del Túria".
Expediente: O-89CIU-2023-000002-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Morts en els cementeris de titularitat municipal en 2022 i 2021".
Expediente: O-89CIU-2023-000002-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0017 - Prec formulat "in voce" pel Sr. Francisco Javier Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "L'escassetat de recursos de neteja i en control de plagues en la Barri de la Llum'.
Quedar assabentat
0018 - Pregunta formulada 'in voce' pel Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre la "Vaga anunciada pels treballadors de les contractes de jardineria".
Contestada
0019 - Pregunta formulada "in voce" pel Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre el "Problema del mecanisme de funcionament de la Font del Tritó'.
Contestada
0020 - Prec fomulado "in voce" pel Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre el "Ficus de la Gran Via Marqués del Túria'.
Quedar assabentat