S'està cercant, espereu....

2023-01-23 - València

Vés enrere 2023-01-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
23-01-2023
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 23 DE ENERO DE 2023.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 19 de decembre de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall per a l'ordenació de volums de la poma delimitada pels carrers Filipines i Dr. Domagk.
Expediente: E-03001-2022-000134-00 - Aprovat
0003 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València, mitjançant la incorporació de la Fitxa de Protecció "*BRL Panell Ceràmic de Nitrat de Noruega".
Expediente: E-03001-2022-000334-00 - Aprovat
0004 - Proposa aprovar provisionalment el Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar i el seu Catàleg de Proteccions.
Expediente: E-03001-2016-000223-00 - Aprovat
SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
0005 - Proposa sotmetre a informació pública la Correcció d'Errors del Pla Especial de Protecció i Catàleg de Ciutat Vella.
Expediente: E-03502-2023-000002-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0006 - Sr. Giner Grima i Sr. Estellés, sobre actuacions tendents a executar dotacions públiques i aparcament en el terreny existent entre l'avinguda Blasco Ibañez, carrer Gorgos i carrer Rubén Dario, contigu al Col·legi 'El Pilar'.
Expediente: O-89CIU-2023-000017-00 - Rebutjat
0007 - Sr. Giner Corell, sobre rescatar al mig miler de famílies excloses per esgotament de crèdit en la convocatòria d'ajudes municipals al lloguer de l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000131-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - Sr. Giner Grima i Sr. Estellés, sobre la nova ubicació de taules i cadires en els locals de restauració de l'entorn del Mercat Central.
Expediente: O-89CIU-2023-000017-00 - Rebutjat
0009 - Sr. Mundina, sobre autorització d'accés als agents comercials a la APR Ciutat Vella Nord.
Expediente: O-89POP-2022-000131-00 - Rebutjat
PREGUNTES.
0010 - Sr. Giner Corell, sobre adjudicacions d'habitatges municipals en règim de lloguer social l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000131-00 - Contestada
0011 - Sr. Giner Corell, sobre noves sol·licituds i projectes de llicències d'obres de nova planta registrades en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació en el 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000131-00 - Contestada
0012 - Sr. Giner Corell, sobre habitatges municipals a la ciutat.
Expediente: O-89POP-2022-000131-00 - Contestada
0013 - Sr. Estellés, sobre habitatges adherits al 'Programa Reviure'.
Expediente: O-89CIU-2023-000006-00 - Contestada
0014 - Sr. Estellés, sobre els Projectes d'Urbanisme i Mobilitat amb finançament europeu.
Expediente: O-89CIU-2023-000006-00 - Contestada
0015 - Sr. Estellés, sobre Pla d'Humitats i Filtracions d'Aparcaments.
Expediente: O-89CIU-2023-000006-00 - Contestada
0016 - Sr. Mundina, sobre propostes de sanció iniciades per estacionament indegut en les zones ORA existents en el barri de Russafa (verd, taronja i blau).
Expediente: O-89POP-2022-000131-00 - Contestada
0017 - Sr. Mundina, sobre Àrea de Prioritat Residencial de Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2022-000131-00 - Contestada
0018 - Sr. Mundina, sobre Modificació del Planejament en l'àmbit del carrer Guala.
Expediente: O-89POP-2022-000131-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0019 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés prega que se l'informe de les actuacions realitzades per la comissió de treball per al trasllat de la subestació elèctrica de Patraix, tal com es va acordar en la sessió d'aquesta Comissió del passat mes de novembre de 2022.
Quedar assabentat