S'està cercant, espereu....

2023-02-16 - València

Vés enrere 2023-02-16

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (2019-2023)

Data:
16-02-2023
Hora:
09:00
Òrgan:
C4196
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN BIENESTAR 16-02-2023

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 19 de gener de 2023.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa donar denominació definitiva a quatre carrers en projecte.
Expediente: E-02000-2023-000031-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa denominar carrers en projecte del Sector Font Sant Lluís.
Expediente: E-02000-2021-000383-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0004 - MOCIÓ que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Sobre homenatge pòstum al professor i fill predilecte de la ciutat de València, Santiago Grisolía".
Expediente: O-89CIU-2023-000030-00 - Rebutjat
0005 - MOCIÓ que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a "Direcció de la Banda Municipal de València".
Expediente: O-89POP-2023-000013-00 - Rebutjat
0006 - MOCIÓ que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relativa a "Intensificar les accions de control de rosegadors i l'eliminació del cuc pulmonar de la rata".
Expediente: O-89VOX-2023-000008-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0007 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre el CAI centre d'atenció a immigrants".
Expediente: O-89CIU-2023-000024-00 - Contestada
0008 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Gay Games".
Expediente: O-89POP-2023-000013-00 - Contestada
0009 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Llistes d'espera".
Expediente: O-89POP-2023-000013-00 - Contestada
0010 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre celebració d'actes amb motiu del 75 aniversari del SIAM".
Expediente: O-89CIU-2023-000026-00 - Contestada
0011 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre memòries de cronistes de la ciutat de València".
Expediente: O-89CIU-2023-000026-00 - Contestada
0012 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Ajudes d'emergència".
Expediente: O-89POP-2023-000013-00 - Contestada
0013 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Renda Valenciana d'Inclusió".
Expediente: O-89VOX-2023-000008-00 - Contestada
0014 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Comprovacions de seguiment i inspecció en el cobrament de la renda valenciana d'inclusió".
Expediente: O-89VOX-2023-000008-00 - Contestada
0015 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Actuacions de control de plagues".
Expediente: O-89VOX-2023-000008-00 - Contestada
0016 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Reunions del Consell Escolar del Conservatori Municipal 'José Iturbi'".
Expediente: O-89POP-2023-000013-00 - Contestada
0017 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Certamen Internacional de Bandes de música Ciutat de València".
Expediente: O-89POP-2023-000013-00 - Contestada
0018 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Reubicació de la talla de la Verge dels Desemparats".
Expediente: O-89POP-2023-000013-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0019 - Prec formulat per Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatiu a 'Sobre moció urgent relativa a cessió d'ús del local municipal en C/ Vinalopó, 13 a l'Associació Sociocultural Hispà-Síria' perquè s'incloga en l'ordre del dia'.
Quedar assabentat
0020 - Pregunta formulada per Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a 'Sobre obres nou centre Bombalino".
Contestada
0021 - Pregunta formulada per Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a 'Sobre equips de climatització del Museu Històric".
Contestada
0022 - Prec formulat per Sr. José Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatiu a 'Protocol Policia Local".
Quedar assabentat