S'està cercant, espereu....

2023-02-16 - València

Vés enrere 2023-02-16

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA (2019-2023)

Data:
16-02-2023
Hora:
12:30
Òrgan:
C4193
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 16 DE FEBRERO 2023

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 19 de gener del 2023.
Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0002 - Moció que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre "Supressió obligació cita prèvia atenció ciutadana"
Expediente: O-89POP-2023-000015-00 - Aprovada proposta alternativa
0003 - Moció que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre "Unitat Cavalleria PLV"
Expediente: O-89POP-2023-000015-00 - Aprovat
PREGUNTES
0004 - Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre "Supressió obligació cita prèvia atenció ciutadana"
Expediente: O-89POP-2023-000015-00 - Contestada
0005 - Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre "Pla de 'punts negres' d'accidents de trànsit a la ciutat"
Expediente: O-89POP-2023-000015-00 - Contestada
0006 - Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Posada en marxa tràmits de padró en totes les Juntes Municipals"
Expediente: O-89POP-2023-000015-00 - Contestada
0007 - Pregunta que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre "Sensors bombers"
Expediente: O-89POP-2023-000015-00 - Contestada
0008 - Pregunta que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre "Seguretat privada en el CAST (Centre d'atenció social a persones sense sostre)"
Expediente: O-89POP-2023-000015-00 - Contestada
0009 - Pregunta que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre "Defenses defectuoses en Policia Local"
Expediente: O-89POP-2023-000015-00 - Contestada
0010 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Distribució i nombre d'efectius segona activitat en les unitats I, II, III, IV, V, VI, VII i UCOs."
Expediente: O-89VOX-2023-000007-00 - Contestada
0011 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Nombre d'efectius de la policia local assignats a les unitats I, II, III, IV, V, VI, VIII i UCOs."
Expediente: O-89VOX-2023-000007-00 - Contestada
0012 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Distribució i nombre de policies de proximitat en les unitats I, II, III, IV, V, VI i VII"
Expediente: O-89VOX-2023-000007-00 - Contestada
0013 - Pregunta que presenten el Sr. Copoví Carrión, i el Sr. Estellés Escorihuela del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Estat material de la PLV."
Expediente: O-89CIU-2023-000025-00 - Contestada
0014 - Pregunta que presenten el Sr. Copoví Carrión, i el Sr. Estellés Escorihuela del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Distribució LIII Promoció PLV"
Expediente: O-89CIU-2023-000025-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0015 - Pregue que planteja la Sra. Ferrer San Segundo, sobre la inclusió dels temes del Padró en la Comissió de Participació.
Quedar assabentat