S'està cercant, espereu....

2023-02-16 - València

Vés enrere 2023-02-16

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
16-02-2023
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM.ECOLOGÍA URB,EMER.CLI DE 16-2-2023

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 19 de gener de 2023.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe de les Meses de Treball ZAS (febrer).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
0003 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa l'aprovació definitiva de l'Ordenança Municipal de Protecció Contra la Contaminació Acústica.
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0004 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Poda d'arbratge i neteja d'escocell en l'Avda. dels Tarongers".
Expediente: O-89POP-2023-000014-00 - Rebutjat
0005 - Moció que presenten conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Zona d'esplai i socialització canina per als Jardins de l'Antic Hospital".
Expediente: O-89CIU-2023-000027-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - Moció que presenten conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Poda de la palmera al Carrer Barri de la Llum travesse amb Carrer Marconi".
Expediente: O-89CIU-2023-000027-00 - Aprovat
PREGUNTES
0007 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Platges".
Expediente: O-89POP-2023-000014-00 - Contestada
0008 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives al "Pla d'Educació Ambiental de Residus i Neteja".
Expediente: O-89POP-2023-000014-00 - Contestada
0009 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Mesures passives d'autoprotecció de la Devesa del Saler".
Expediente: O-89POP-2023-000014-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Situació Projecte "Depòsit de tormenta DT Ibiza"".
Expediente: O-89POP-2023-000014-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als "Escocells buits".
Expediente: O-89POP-2023-000014-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Cicle Integral de l'Aigua".
Expediente: O-89POP-2023-000014-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'inspecció de la neteja viària".
Expediente: O-89CIU-2023-000021-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenten conjuntamente el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Reposició i plantació d'arbratge".
Expediente: O-89CIU-2023-000022-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenten conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Escocells".
Expediente: O-89CIU-2023-000022-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0016 - Pregunta formulada "in voce" por la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la "Rampa en el pàrquing de Parcent".
Contestada
0017 - Prec formulat "in voce" per la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre els "Escocells en mal estat al carrer Juan de Dios".
Quedar assabentat