S'està cercant, espereu....

2023-02-20 - València

Vés enrere 2023-02-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
20-02-2023
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 20 DE FEBRERO DE 2023

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 23 de gener de 2023.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - Dona compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme pel qual s'aprova definitivament el Pla Especial d'Infraestructures Sanitàries "Campanar- Ernest Lluch".
Expediente: E-03001-2021-000171-00 - Quedar assabentat
0003 - Dona compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del PGOU "Remodelació del Estadi Ciutat de València".
Expediente: E-03001-2021-000084-00 - Quedar assabentat
0004 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU de València "Entorn carrer Riu Miño".
Expediente: E-03001-2016-000081-00 - Aprovat
0005 - Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual d'ordenació detallada del PGOU de reordenació de volums edificables en la c/ Pare Barranco.
Expediente: E-03001-2015-000217-00 - Aprovat
0006 - Proposa aprovar provisionalment el document de "Correcció d'Errors del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de València de les fitxes referides als Embulls 2, 4 i 5 de la Marina de València."
Expediente: E-03001-2022-000328-00 - Aprovat
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
0007 - Proposa aprovar el Pla Director de la Bicicleta de València.
Expediente: E-01801-2018-002620-00 - Aprovat
SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE OTROS ÓRGANOS.
MOCIONS.
0008 - Sr. Giner Corell, sobre donar a conéixer els treballs de redacció i disseny desenvolupats fins hui, en l'elaboració del Pla Especial de l'Àrea funcional 18 de València que inclou el PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2023-000016-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0009 - Sr. Estellés, sobre l'estat actual dels habitatges en el Cabanyal de propietat municipal.
Expediente: O-89CIU-2023-000029-00 - Contestada
0010 - Sr. Estellés, sobre els blocs portuaris.
Expediente: O-89CIU-2023-000029-00 - Contestada
0011 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial de la Zona Sud 1 del Port de València-Natzaret Est. Alternatives d'accés possibles a la Zona Sud.
Expediente: O-89CIU-2023-000029-00 - Contestada
0012 - Sr. Mundina, sobre tramitació projecte bàsic Parc d'Aventura 'BIOPARC EXPLORA' de RAIN FOREST VALÈNCIA, S.A.
Expediente: O-89POP-2023-000016-00 - Contestada
0013 - Sr. Giner Corell, sobre noves sol·licituds i projectes de llicències d'obres de nova planta d'habitatges de protecció pública registrades en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació en el 2022.
Expediente: O-89POP-2023-000016-00 - Contestada
0014 - Sr. Giner Corell, sobre sòl d'ús residencial de titularitat municipal.
Expediente: O-89POP-2023-000016-00 - Contestada
0015 - Sr. Giner Corell, sobre tramitació homologació sectorial del planejament vigent en l'àmbit del sòl urbà de la Ciutat Central.
Expediente: O-89POP-2023-000016-00 - Contestada
0016 - Sr. Mundina, sobre habitatges turístics a València.
Expediente: O-89POP-2023-000016-00 - Contestada
0017 - Sr. Mundina, sobre aparcament residents Botànic.
Expediente: O-89POP-2023-000016-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0018 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés prega novament que se l'informe de les actuacions realitzades per la comissió de treball per al trasllat de la subestació elèctrica de Patraix, tal com es va acordar en la sessió d'aquesta Comissió del passat mes de novembre de 2022.
Quedar assabentat