S'està cercant, espereu....

2023-03-22 - València

Vés enrere 2023-03-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
22-03-2023
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 22 DE MARZO DE 2023

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 15 de febrer de 2023.
Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0002 - Moció subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre "supresió obligació cita previa atenció ciutadana".
Expediente: O-89POP-2023-000015-00 - Rebutjat
0003 - Moció subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "incorporació de tots els integrants disponibles de l'actual borsa d'agents de la policia local".
Expediente: O-89VOX-2023-000013-00 - Rebutjat
0004 - Moció subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre "incloure en l'última JGL del mandat de l'actual equip de govern el cessament de tots els coordinadors a fi d'avançar en el principi de transparència ètica i concordança política".
Expediente: O-89POP-2023-000020-00 - Rebutjat
0005 - Moció subscrita pels senyors Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "falta d'enllumenat al parc de la Plaça Músic Cuesta, així com en les parades de l'EMT".
Expediente: O-89CIU-2023-000063-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.-
0006 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'despeses exercici pressupostari 2022 pendents d'abonament i amb càrrec al Capítol I de l'any 2023".
Expediente: O-89POP-2023-000020-00 - Contestada
0007 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'import total de les obligacions reconegudes del Capítol de personal pressupost municipal any 2022".
Expediente: O-89POP-2023-000020-00 - Contestada
0008 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Prefectures de servei de l'organigrama municipal".
Expediente: O-89POP-2023-000020-00 - Contestada
0009 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'contraprestació abonada a l'adjudicatària del servei d'estacionament regulat en la via pública".
Expediente: O-89CIU-2023-000048-00 - Contestada
0010 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'modificació Bases Generals que regiran els processos selectius per a l'accés a la funció pública a l'Ajuntament de València".
Expediente: O-89CIU-2023-000048-00 - Contestada
0011 - Pregunta subscrita per la Sra. María Amparo Picó Peris i el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'personal existent a les biblioteques de titularitat municipal".
Expediente: O-89CIU-2023-000048-00 - Contestada
0012 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sanciones ORA de 14 a 16 h. y de 20 a 21 h.".
Expediente: O-89POP-2023-000020-00 - Contestada
0013 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions APR".
Expediente: O-89POP-2023-000020-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-