S'està cercant, espereu....

2023-03-23 - València

Vés enrere 2023-03-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
23-03-2023
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM.ECOLOGÍA URB,EMER.CLI DE 23-3-2023

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 16 de febrer de 2023.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa rectificar els errors detectats en el text de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica, que va ser aprovat definitivament mitjançant acord plenari de data 23 de febrer de 2023.
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa la creació de la Comissió No Permanent de la Capitalitat Verda Europea 2024.
Expediente: E-04001-2022-000144-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe de les Meses de Treball ZAS (març).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0005 - Moció que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a "L'abocador La Punta".
Expediente: O-89POP-2023-000022-00 - Rebutjat
0006 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Replantació de l'arbratge i neteja de la façana de la Biblioteca situada a l'interior del Parc de Marxalenes".
Expediente: O-89POP-2023-000022-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0007 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativas a "València, Capitalitat Verda Europea 2024".
Expediente: O-89POP-2023-000022-00 - Contestada
0008 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives als "Projectes LIFE presentats per a l'Albufera".
Expediente: O-89POP-2023-000022-00 - Contestada
0009 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "L'enderrocament de l'antiga Venda de Bous de la Devesa del Saler".
Expediente: O-89POP-2023-000022-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Pont de les Flors".
Expediente: O-89POP-2023-000022-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Nou contracte de recollida de residus i neteja de l'espai públic".
Expediente: O-89POP-2023-000022-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Nou contracte de manteniment de la xarxa de sanejament del Cicle Integral de l'Aigua".
Expediente: O-89POP-2023-000022-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Pla especial de neteja viària i recollida de residus de Falles 2023".
Expediente: O-89CIU-2023-000053-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Unitats d'enterrament en els camposants municipals".
Expediente: O-89CIU-2023-000053-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenten conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'inici de la temporada de bany".
Expediente: O-89CIU-2023-000053-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0016 - Pregunta formulada "in voce" per la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la "Neteja de les escales d'accés al pàrquing en la Plaça de Bruges".
Contestada