S'està cercant, espereu....

2023-03-27 - València

Vés enrere 2023-03-27

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
27-03-2023
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 27 DE MARZO DE 2023

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 23 de febrer de 2023.
Aprovat
0002 - Dona compte del dictamen de la Comissió d'Unificació de Criteris Tècnics adoptat en sessió extraordinària de 3-3-2023.
Expediente: E-05692-2023-000002-00 - Quedar assabentat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València per a la incorporació de fitxa protecció BRL "Faro Històric del Port de València" amb la categoria de Monument d'Interés Local.
Expediente: E-03001-2022-000287-00 - Aprovat
0004 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU per a canvi de qualificació de parcel·la dotacional en c/ Escultor García Mas, 2.
Expediente: E-03001-2022-000094-00 - Aprovat
0005 - Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual de l'Ordenació Detallada del PGOU per a canvi de qualificació de l'Ús Específic de Sistema Local d'Espais Lliures (EL) a Sistema Local de Serveis Públics (SP) en c/ Alboraia, 6.
Expediente: E-03001-2022-000144-00 - Aprovat
0006 - Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València, per a la incorporació de la fitxa de protecció BRL "La Cinquena de La nostra Senyora de les Mercès" (Casino de l'Americà)
Expediente: E-03001-2021-000275-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0007 - Proposa aprovar el Programa d'Actuació Integrada UE 'Moncayo' de València.
Expediente: E-03003-2020-000029-00 - Aprovat
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
0008 - Proposa donar per extingit de mutu acord el Conveni de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament de València en matèria de transport interurbà de viatgers.
Expediente: E-01801-2016-003475-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0009 - Sr. Mundina, sobre reasfaltat del carril bici de l'avinguda de Balears.
Expediente: O-89POP-2023-000024-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Sr. Giner Corell, sobre ajornar i suspendre el Pla Reviure 2023 i impulsar alternativament la rehabilitació dels habitatges municipals buits, a fi d'activar una economia de gestió en la direcció de reduir l'àmplia i creixent demanda de lloguer assequible i social existent actualment a València.
Expediente: O-89POP-2023-000024-00 - Rebutjat
0011 - Sr. Estellés, sobre renovació i millora de voreres i calçades en diversos carrers de la ciutat reclamades pels veïns.
Expediente: O-89CIU-2023-000066-00 - Contestada
0012 - Sr. Estellés, sobre estudi de viabilitat de la construcció d'un Centre Cívic en parcel·la del carrer Albalat dels Tarongers.
Expediente: O-89CIU-2023-000066-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0013 - Sr. Estellés, sobre estat de situació del solar on es preveu construir la biblioteca i altres equipaments públics així com l'auditori per a la Banda Simfònica Municipal.
Expediente: O-89CIU-2023-000055-00 - Contestada
0014 - Sr. Estellés, sobre el tendal de la plaça de la Verge.
Expediente: O-89CIU-2023-000055-00 - Contestada
0015 - Sr. Estellés, sobre la protecció de les restes del Forn de Calç.
Expediente: O-89CIU-2023-000055-00 - Contestada
0016 - Sr. Mundina, sobre la tramitació del Projecte bàsic Parc d'Aventura 'Bioparc Explora' de Rain Forest València, S.A.
Expediente: O-89POP-2023-000024-00 - Contestada
0017 - Sr. Giner Corell, sobre noves sol·licituds i projectes de llicències d'obres de nova planta d'habitatges protegits registrats en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació en els anys 2019 al 2021.
Expediente: O-89POP-2023-000024-00 - Contestada
0018 - Sr. Giner Corell. sobre llicències urbanístiques concedides en l'Àrea Funcional núm. 10.
Expediente: O-89POP-2023-000024-00 - Contestada
0019 - Sr. Giner Corell, sobre ajudes municipals al lloguer 2022.
Expediente: O-89POP-2023-000024-00 - Contestada
0020 - Sr. Mundina, sobre targetes de residents concedides i propostes de sanció tramitades per estacionament indegut en El Botànic i en La Roqueta.
Expediente: O-89POP-2023-000024-00 - Contestada
0021 - Sr. Mundina, sobre Zona de Baixes Emissions.
Expediente: O-89POP-2023-000024-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
MOCIONS
0022 - Srs. Giner Grima i Estellés Escorihuela, sobre la situació dels venedors del Mercat de Colón.
Retirat