S'està cercant, espereu....

2023-04-19 - València

Vés enrere 2023-04-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
19-04-2023
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 19 DE ABRIL DE 2023

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 22 de març de 2023.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
SECRETARIA.-
0002 - Quedar assabentat de l'acord plenari de 30 de març de 2023 pel qual s'aprova no celebrar la sessió ordinària del Ple del mes de maig per estar convocades les eleccions municipals, i en conseqüència no celebrar tampoc la sessió ordinària de la Comissió de Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu corresponent al mes de maig.
Quedar assabentat
SERVICI DE PERSONAL.-
0003 - Desistiment sol·licitud compatibilitat privada específica professor Universitat Internacional de València.
Expediente: E-01101-2022-004250-00 - Aprovat
0004 - Proposa denegar la sol·licitud de reconeixement de compatibilitat privada per a assessorament jurídic o tècnic com a advocat.
Expediente: E-01101-2022-001840-00 - Aprovat
0005 - Proposa l'estimació de compatibilitat per a la gestió d'empresa familiar.
Expediente: E-01101-2022-003793-00 - Aprovat
0006 - Proposa l'estimació de la sol·licitud de compatibilitat per a prestar serveis com a professor d'autoescola
Expediente: E-01101-2022-004039-00 - Aprovat
0007 - Proposa l'estimació de la sol·licitud de compatibilitat amb activitat pública de docència com a professor especialista en el CIPFP de Cheste.
Expediente: E-01101-2022-004036-00 - Aprovat
0008 - Proposa estimar la sol·licitud de compatibilitat privada per a prestar serveis com a conductor.
Expediente: E-01101-2022-004040-00 - Aprovat
0009 - Proposa estimar la sol·licitud de compatibilitat privada per a prestar serveis com a conductor.
Expediente: E-01101-2022-004044-00 - Aprovat
0010 - Proposa estimar la sol·licitud de compatibilitat privada com a professor en centre d'educació en l'Escola d'Artesans Fundació de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01101-2022-004069-00 - Aprovat
0011 - Proposa l'estimació de compatibilitat privada com a professor en centre esportiu.
Expediente: E-01101-2022-004082-00 - Aprovat
0012 - Proposa estimar la sol·licitud de compatibilitat amb l'activitat de professor d'autoescola.
Expediente: E-01101-2022-004941-00 - Aprovat
0013 - Proposa aprovar el reconeixement de compatibilitat per a activitat privada per a entrenaments esportius.
Expediente: E-01101-2023-000493-00 - Aprovat
0014 - Proposa l'estimació de compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat d'Alacant.
Expediente: E-01101-2023-002026-00 - Aprovat
0015 - Proposa denegar la sol·licitud de compatibilitat privada per a efectuar esdeveniments musicals.
Expediente: E-01101-2022-002530-00 - Aprovat
0016 - Proposa estimar la sol·licitud de compatibilitat amb gestió privada de bugaderia en règim d'autoservei.
Expediente: E-01101-2022-004459-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0017 - Moció subscrita pel Sr. Carlos Mundina Pérez, del Grup Municipal Popular, sobre "replantació i neteja Marxalenes".
Expediente: O-89POP-2023-000022-00 - Rebutjat
0018 - Moció subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre "abonar tots els deutes pendents als empleats municipals (serveis extraordinaris, triennis, carrera professional…..) en les nòmines de maig i juny".
Expediente: O-89POP-2023-000027-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.-
0019 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'plantilla ocupada dels serveis de l' àrea de desenvolupament i renovació urbana i habitatge".
Expediente: O-89POP-2023-000027-00 - Contestada
0020 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'relació de places vacants amb dotació económica en el capítol I del pressupost municipal 2023, actualment en tràmit".
Expediente: O-89POP-2023-000027-00 - Contestada
0021 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'plantilla ocupada referenciada en la RPT anual i cost nòmina mesos gener, febrer i març de l'any 2023".
Expediente: O-89POP-2023-000027-00 - Contestada
0022 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'sobre ciberamenaces o ciberatacs".
Expediente: O-89CIU-2023-000067-00 - Contestada
0023 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón i la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'sobre falta d'informació de les biblioteques".
Expediente: O-89CIU-2023-000067-00 - Contestada
0024 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'desallotjaments d'immobles ocupats de titularitat municipal".
Expediente: O-89CIU-2023-000067-00 - Contestada
0025 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'butlletins de denúncia".
Expediente: O-89VOX-2023-000017-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'serveis i operatius especials de policia local i departament de bombers pendents d'abonament".
Expediente: O-89VOX-2023-000017-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'bàculs de carretera de l'enllumenat públic".
Expediente: O-89VOX-2023-000017-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions O.R.A.".
Expediente: O-89POP-2023-000027-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions APR".
Expediente: O-89POP-2023-000027-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions O.R.A. de 14 a 16 h. i de 20 a 21 h.".
Expediente: O-89POP-2023-000027-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-
SECRETARIA.-
0031 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la present sessió.
Aprovat