S'està cercant, espereu....

2023-04-20 - València

Vés enrere 2023-04-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
20-04-2023
Hora:
10:45
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 23 de març de 2023.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - OFICINA SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Donar compte de l'informe mensual que comprèn des de l'1 al 28 de febrer de 2023 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2023-000466-00 - Quedar assabentat
0003 - SECRETARIA. Donar compte de l'acord plenari de 30 de març de 2023, pel qual s'aprova que no se celebre la sessió plenària ordinària del mes de maig i, en conseqüència, tampoc es reunirà la sessió ordinària de la Comissió Permanent Especial de Suggeriments i Reclamacions, Observatori de Contractació.
Expediente: E-05656-2023-000005-00 - Quedar assabentat
PRECS I PREGUNTES
0004 - Aprovació, si escau, de l'acta de la present sessió.
Aprovat