S'està cercant, espereu....

2023-04-20 - València

Vés enrere 2023-04-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (2019-2023)

Data:
20-04-2023
Hora:
13:00
Òrgan:
C4196
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN BIENESTAR 20-04-2023

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 23 de març de 2023.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA D'ÀREA II. No celebració de la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports de mes de maig de 2023.
Expediente: O-56196-2023-000001-00 - Quedar assabentat
0003 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el canvi de denominació del "Espai Intercultural", per "Espai Intercultural Félix Ebanda Njoh".
Expediente: E-02250-2022-000577-00 - Aprovat
0004 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa l'acceptació de les condicions de la proposta de resolució de la Conselleria de delegació de competències, corresponents al pla EDIFICANT, per a l'actuació ampliació d'aulari i altres, del centre 46013426 CEIP Raquel Paya.
Expediente: E-02101-2022-000603-00 - Aprovat
0005 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa l'acceptació de les condicions de la proposta de resolució de la Conselleria de delegació de competències, corresponents al pla EDIFICANT, per a l'actuació de rehabilitació del centre públic CEIP Salvador Tuset.
Expediente: E-02101-2022-000585-00 - Aprovat
0006 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa l'acceptació de les condicions de la proposta de resolució de la Conselleria de delegació de competències, corresponents al pla EDIFICANT, per a l'actuació de rehabilitació del centre públic CEIP Teodoro Llorente.
Expediente: E-02101-2022-000584-00 - Aprovat
0007 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa l'acceptació de les condicions de la proposta de resolució de la Conselleria de delegació de competències, corresponents al pla EDIFICANT, per a l'actuació de rehabilitació del centre públic CEIP Luis Vives.
Expediente: E-02101-2022-000582-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0008 - MOCIÓ que presenta conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima y el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Sobre persones ex cuidadores".
Expediente: O-89CIU-2023-000071-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0009 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre actes amb motiu del Dia Mundial del Teatre".
Expediente: O-89CIU-2023-000069-00 - Contestada
0010 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Envelliment Actiu".
Expediente: O-89POP-2023-000028-00 - Contestada
0011 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Sanitat".
Expediente: O-89POP-2023-000028-00 - Contestada
0012 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Contractació del servici de manteniment del patrimoni cultural i de l'execució del projecte museogràfic del Centre de la Almoina".
Expediente: O-89POP-2023-000028-00 - Contestada
0013 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Concerts Falles 2023".
Expediente: O-89POP-2023-000028-00 - Contestada
0014 - PREGUNTES que presenten conjuntament la Sra. Maria Amparo Picó Peris i el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre denúncies de la delegació de Sanitat en les Falles de 2023".
Expediente: O-89CIU-2023-000069-00 - Contestada
0015 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Ajudes menjador escolar 2022-2023·.
Expediente: O-89POP-2023-000028-00 - Contestada
0016 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Data per a obtenció de cita prèvia en cadascun dels centres municipals de servicis socials".
Expediente: O-89VOX-2023-000019-00 - Contestada
0017 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Atención a personas con discapacidad".
Expediente: O-89VOX-2023-000019-00 - Contestada
0018 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Sol·licituds presentades-concedides 2019-2023 i llista d'espera programa '*menjar a casa'".
Expediente: O-89VOX-2023-000019-00 - Contestada
0019 - PREGUNTES que presenten conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. Maria Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Reconeixement al Llevant com a campió de la Copa de futbol de 1937".
Expediente: O-89CIU-2023-000069-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0020 - Contestació de la Sra. Tello a pregunta "in voce" formulada per la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a 'Sobre la situació de la posada en marxa de la xarxa de jueria i obres de la muralla'.
Contestada
0021 - Pregunta "in voce" formulada per la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a 'Sobre l'exposició al cartellista Contreras'.
Contestada
0022 - Prec formulat per Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatiu a 'Sobre la rampa de l'escola oficial d'idiomes'.
Quedar assabentat
0023 - Pregunta "in voce" formulada per Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a 'Sobre col·laboració amb l'Associació Sahrauí'.
Contestada
0024 - SECRETARIA D'ÀREA II. Aprovació, si és el cas, de l'acta d'esta Sessió.
Aprovat
0025 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa donar denominació a la zona per als vianants en barri de Sant Marcel·li com "plaça de Julio Ciges Marín – sacerdot obrer'.
Expediente: E-02000-2023-000007-00 - Aprovat