Buscando, por favor espere....

Corporación 2019-2023 - València

ISABEL LOZANO LÁZARO

 

Isabel Lozano Lázaro

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Grup Municipal Compromís.
Cinquena Tinenta d'Alcalde.
Coordinadora General de l'àrea de Benestar y Drets Socials.
Regidora Delegada d'Habitatge.
Regidora Delegada de Patrimoni Municipal.
Regidora Delegada de Servicis Socials.
Vicepresidenta quarta de la Junta Local de Protecció Civil.
Vocal de l'Org. Autòn. Palau de la Música, Congressos y Orquestra de València.
Vocal de l'Org. Autòn. Junta Central Fallera.
Presidenta de l'Org. Autòn. Universitat Popular.
Representant en el Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la CV.
Membre del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València, SA (AUMSA).
Presidenta del Consell Municipal d'Acció Social.
Presidenta de la Junta Municipal de Russafa.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 83.197,38 €

Declaració de béns, drets patrimonials i dades tributàries:BOP 03.07.2019 (pdf. 260 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 159 Kb) BOP 23.03.2021 (pdf 277 Kb)

BOP 21.10.2021 (pdf 277 Kb)

BOP 04.03.2022 (pdf 372 Kb).BOP 02.03.2023 (pdf 165 Kb).BOP 11.07.2023 (pdf 163 Kb)