Tresoreria - València

Tresoreria

Tresoreria: Compliment de terminis per al pagament d'obligacions municipals

2016

Quart trimestre 2016

Informe morositat (Quart trimestre 2016) Dictamen (Quart trimestre 2016) Notificació Conselleria Hisenda (Quart trimestre 2016)

Tercer trimestre 2016

Informe morositat (Tercer trimestre 2016) Dictamen (Tercer trimestre 2016) Notificació Conselleria Hisenda (Tercer trimestre 2016)

Segon trimestre 2016

Informe morositat (Segon trimestre 2016) Dictamen (Segon trimestre 2016) Notificació Conselleria Hisenda (Segon trimestre 2016)

Primer trimestre 2016

Informe morositat (Primer trimestre 2016) Dictamen (Primer trimestre 2016) Notificació Conselleria Hisenda (Primer trimestre 2016)

Informació addicional