Tresoreria - València

Tresoreria

Tresoreria: Compliment de terminis per al pagament d'obligacions municipals

2015

Quart trimestre 2015

Informe morositat (Quart trimestre 2015) Dictamen (Quart trimestre 2015) Notificació Conselleria Hisenda (Quart trimestre 2015)

Tercer trimestre 2015

Informe morositat (Tercer trimestre 2015) Dictamen (Tercer trimestre 2015) Notificació Conselleria Hisenda (Tercer trimestre 2015)

Segon trimestre 2015

Informe morositat (Segon trimestre 2015) Dictamen (Segon trimestre 2015) Notificació Conselleria Hisenda (Segon trimestre 2015)

Primer trimestre 2015

Informe morositat (Primer trimestre 2015) Dictamen (Primer trimestre 2015) Notificació Conselleria Hisenda (Primer trimestre 2015)

Informació addicional