Programa de Protecció Defensores i Defensors Drets Humans - València

Programa de Protecció Defensores i Defensors Drets Humans

El Ajuntament de València, coincidint amb la celebració del 70 aniversari de l'aprovació per les Nacions Unides de la Declaració Universal dels Drets Humans, va reafirmar el seu compromís amb el respecte als drets humans individuals i col·lectius, mitjançant una Moció aprovada en la sessió del Ple Municipal, de 28 de juny de 2018.

En ella, es destaca la responsabilitat del municipi en la protecció i defensa dels Drets Humans, en el seu compliment i en la condemna de les situacions de violació d'aquests drets, de les quals són objecte tant les persones com les comunitats.

Així mateix, se subratlla la responsabilitat primera dels estats i de les institucions envers la defensa dels drets universals i de manera especial, envers la garantia de la vida i l'exercici d'aqueixa defensa per part de les persones que es dediquen de manera explícita a aquesta funció: les Defensores de Drets Humans.

No obstant això, assistim en els últims anys a la pèrdua de valor del discurs dels Drets Humans enfront d'altres principis i interessos (polítics, geoestratègics, econòmics i/o comercials), qüestió que ens preocupa i motiva per a l'impuls d'actuacions municipals dirigides a la protecció i defensa dels Drets Humans.