Buscando, por favor espere....

Catálogo de publicaciones estadísticas - València

%>
Volver

Enquesta sobre Discapacitats 2008

L'Enquesta sobre Discapacitats, Autonomia personal i situacions de Dependència de 2008 és una operació estadística realitzada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) per a conéixer la dimensió, característiques i necessitats d'este col·lectiu. Les dades oferides en esta publicació provenen de la tabulació realitzada per l'Oficina d'Estadística de les microdades de residents de la ciutat a partir del fitxer publicat a la Web de l'INE. Atés que la grandària mostral en la ciutat és reduïda, algunes dades s'ofereixen agrupades per evitar classificacions de col·lectius poc nombrosos.

Última modificación

21-05-2008

Descargas
Publicaciones de esta colección

2008

1999