S'està cercant, espereu....

Catàleg de publicacions estadístiques - València

%>
Volver

Mobilitat urbana a la ciutat de València 1981

L'objectiu d'este treball és analitzar les pautes de comportament de la població de la ciutat de València, mitjançant la informació arreplegada al Padró Municipal, pel que fa als desplaçaments dels residents de la ciutat. Només s'arrepleguen els viatges de mobilitat forçada o obligada, és a dir, per motiu treball i estudis. A més, únicament s'arrepleguen dades del Padró de la ciutat, i no de la zona total d'influència que, com és ben sabut, supera els límits municipals per a transformar-se en un fet metropolità.

Última modificació

30-05-2002

Descàrregues
Publicacions d'esta col·lecciò;

1981