S'està cercant, espereu....

Catàleg de publicacions estadístiques - València

%>
Volver

Taules de Mortalitat 2016-2019

Un dels instruments més utilitzats en l'anàlisi del fenomen de la mortalitat són les denominades taules de mortalitat. Estes taules descriuen el procés d'extinció d'una generació fins a la desaparició de l'últim dels seus components davall l'experiència de la mortalitat observada en un període donat. En este document es presenten taules de mortalitat calculades per a un període quadriennal, tant per al total de la ciutat com para cada un dels 19 districtes que la conformen. Totes les taules apareixen desglossades per sexe, a causa de l'important fet diferencial que esta característica té sobre la incidència de la mortalitat.

Última modificació

29-09-2020

Descàrregues
Publicacions d'esta col·lecciò;

2016-19

2014-17

2012-15

2008-11

2004-07

2000-03

1985