S'està cercant, espereu....

Catàleg de publicacions estadístiques - València

%>
Volver

Enquesta de Salut 2016

L'Enquesta de Salut de la Comunitat Valenciana 2016 (ESCV2016) és un estudi periòdic de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que recopila les opinions i percepcions de la ciutadania sobre el seu estat de salut, als hàbits de vida i l'ús que fa dels serveis sanitaris. Aquesta enquesta ofereix la visió que tenen les persones sobre la seua pròpia salut, des d'una perspectiva àmplia que té en consideració un important ventall de determinants socials de la salut, així com l'ús dels servei dels serveis de salut i de cures. Aquesta publicació d'elaboració pròpia és el resultat de l'explotació de les microdades de l'ESCV2016 per a la ciutat de València.

Última modificació

10-04-2016

Descàrregues
Publicacions d'esta col·lecciò;

2016