S'està cercant, espereu....

Catàleg de publicacions estadístiques - València

%>
Volver

Població de nacionalitat estrangera a la ciutat de València 2022

Al llarg dels últims anys la població de nacionalitat estrangera s'ha incrementat de forma substancial, seguint la tendència que també al conjunt del país. El canvi en les tendències migratòries a Espanya, passant de ser un país d'emigració, a ser un país receptor d'immigrants, obliga a ajustar les polítiques públiques en diferents matèries (educació, mercat de treball, cultura, etc.); d'igual forma, ha sorgit un conjunt important d'empreses dirigides a este col·lectiu de població (comerços específics, empreses de comunicació, hostaleria, empreses de contractació, etc.). Esta situació suscita una necessitat d'informació actualitzada cada vegada més important. Per tant, esta publicació periòdica està dedicada a oferir informació estadística referida a la població estrangera resident al municipi de València, així com dels fulls padronals on estan inscrites. La font d'informació és el fitxer padronal amb data de referència a 1 de gener de l'any seleccionat.

Última modificació

22-06-2022

Descàrregues
Publicacions d'esta col·lecciò;

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001