Buscando, por favor espere....

Catálogo de publicaciones estadísticas - València

%>
Volver

Mercat de Treball 2022

Esta publicació és un monogràfic sobre el mercat de treball en la ciutat de València al llarg de l'any. S'ofereix informació extreta de tres fonts de dades: l'Enquesta de Població Activa (EPA), la Desocupació i Contractes Registrats en les Oficines del SERVEF i les Afiliacions a la Seguretat Social. L'EPA per a València s'obté d'una explotació específica realitzada per l'INE de les seccions que formen la mostra en la ciutat. La desocupació registrada són els demandants d'ocupació parats inscrits en les Oficines del SERVEF. Les dades d'afiliacions corresponen a la plantilla de centres de treball ubicats en la ciutat.

Última modificación

19-04-2023

Descargas
Publicaciones de esta colección

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004