S'està cercant, espereu....

Relació d'Oposicions de l'Ajuntament de València | Ajuntament de València - València

Relació d'Oposicions de l'Ajuntament de València

 


Oposició
Nom: Tècnic/a Gràfic/a
Tipus: Funcionari Grup: B
Places
Total: 3
Promoció interna: 2
Reserva discapacitats: 1
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 23-07-2018
DOCV:
BOE: 16-10-2018
Presentació instancies
Instancies: 17-10-2018 a 14-11-2018
Drets d'examen: 41,41 €
Lloc de pagament: ES30-2038-8814-676000008804 de Bankia
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Quart Examen 16-05-2022 Sala Junta Govern Local, Casa Consistorial, Plaça de l'Ajuntament, nº 1, 1ª planta
Tercer Examen 27-04-2022 Sala Comissions Informatives Casa Consistorial, Plaça de l'Ajuntament, nº 1, 2ª planta
Segon Examen 07-04-2022 Sala de Informàtica de l' edifici de Tabaquera, carrer Amadeu de Saboia, 11
Observacions
Fitxers adjunts
 • anunci qualificacions 4t exercici i proposta nomenament.pdf
 • anunci qualificaciones 3r exercici i convocatòria 4t exercici.pdf
 • anunci qualificacions 2n exercici i convocatòria 3r exercici.pdf
 • anunci data lectura 2º exercici(1).pdf
 • anunci nova modificació qualificacions 1r exercici i convocatòria 2n exercici.pdf
 • anunci modificació qualificacions primer exercici.pdf
 • anunci notes 1r exercici (totes dues fases).pdf
 • 1a fase - preguntes test.pdf
 • solucions tipo test.docx
 • 2a fase - preguntes curtes.pdf
 • anunci bop llistes definitives i data exàmen.pdf
 • anunci tribunal selectiu i llistes provisionals.pdf
 • boe(11).pdf