Infociudad - EQUIP D'INTERVENCIÓ FAMILIAR - València

Cerques en Infociutat

Localització d'equipaments pel seu nom o a partir d'alguna paraula inclosa en la seua descripció o contingut.

Opcions de la cerca

Cercar en:

  EQUIP D'INTERVENCIÓ FAMILIAR

  Criteris d'admissió:

  L'atenció del servei queda circumscrita a persones menors d'edat amb dictamen o declaració de risc de l'Ajuntament de València, i a persones menors d'edat declarades en situació de desemparament per l'entitat pública competent en matèria de protecció de menors, i a les seues famílies.

  Més informació

  Ubicació

  AMADEU DE SAVOIA , 11

  46010 València

  EQUIPO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR

  Telèfon: 962082425

  Telèfon: 962082421

  Fax: 963539901

  Correu electrònic: ssmenor@valencia.es

  Activitats:

  • Psicoterapia individual
  • Psicoterapia familiar
  • Orientación y asesoramiento en resolución de dificultades
  • Entrenamiento en hábitos funcionales de atención a menores
  • Entrenamiento en habilidades sociales

  Altre: La atención del servicio queda circunscrita a personas menores de edad con dictamen o declaración de riesgo del Ajuntament de València, y a personas menores de edad declaradas en situación de desamparo por la entidad pública competente en materia de protección de menores, y a sus familias.

  EQUIP D'INTERVENCIÓ FAMILIAR

  Criteris d'admissió:

  L'atenció del servei queda circumscrita a persones menors d'edat amb dictamen o declaració de risc de l'Ajuntament de València, i a persones menors d'edat declarades en situació de desemparament per l'entitat pública competent en matèria de protecció de menors, i a les seues famílies.

  Més informació

  Ubicació

  AMADEU DE SAVOIA , 11

  46010 València

  EQUIPO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR

  Telèfon: 962082425

  Telèfon: 962082421

  Fax: 963539901

  Correu electrònic: ssmenor@valencia.es

  Activitats:

  • Psicoterapia individual
  • Psicoterapia familiar
  • Orientación y asesoramiento en resolución de dificultades
  • Entrenamiento en hábitos funcionales de atención a menores
  • Entrenamiento en habilidades sociales

  Altre: La atención del servicio queda circunscrita a personas menores de edad con dictamen o declaración de riesgo del Ajuntament de València, y a personas menores de edad declaradas en situación de desamparo por la entidad pública competente en materia de protección de menores, y a sus familias.