Infociudad - OFICINA MUNICIPAL DE ESCOLARIZACIÓN - València

Cerques en Infociutat

Localització d'equipaments pel seu nom o a partir d'alguna paraula inclosa en la seua descripció o contingut.

Opcions de la cerca

Cercar en:

  OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ

  Per a Escolarització Sobrevinguda exclusivament telemàtica utilitzar únicament aquest correu electrònicescolarizacionsobrevenida@valencia.es

  Davant la pandèmia internacional per la COVID-19 declarada per l'OMS l'11 de març de 2020 i la situació de crisi sanitària en què ens trobem originada per este motiu, l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) de l'Ajuntament de València s'ha vist obligada a modificar determinats protocols que es desenvolupaven fins ara de manera presencial com és l'ESCOLARITZACIÓ SOBREVINGUDA.

   

  Escolarització sobrevinguda curs 2021/2022

  Habilitat el portal d'Escolarització sobrevinguda -PortES-  per als nivells:

  - Educació infantil de segon cicle

  - Educació primària

  - Educació Secundària obligatòria
  Disposa de tota la informació en la web d'Educació i en la Seu Electrònica.

  L'assistència telefònica d'ajuda informàtica per a accedir a PortES comença a les 07:15 minuts de dilluns a divendres, excepte festius, en el telèfon 96 2082108.

   

  AVÍS: PORTES UTILITZABLE MITJANÇANT DISPOSITIU MÒBIL O WEB

  PORTES es tancarà el dia 16 de desembre de 2021 a les 12 h. (migdia) i tornarà a estar actiu el dia 10 de gener de 2022, degut a treballs informàtics que han de dur-se a terme per a posar en funcionament la nova versió de PortES.
  Les famílies sobrevingudes hauran de tindre preparat, ja siga en format PDF o en defecte d'això en imatge clara, els següents documents:
   1.- Document Nacional d'Identitat o document equivalent del sol·licitant: pare/ mare, o tutor/tutora.
  2.- Llibre de família o document equivalent on quede constància de nom, cognoms de l'alumne/a, data, lloc de naixement i filiació.
  3.- Certificat d'empadronament o document equivalent que justifique prou el domicili.
  El dia 10 de gener de 2022, primer dia lectiu de classe, el sol·licitant de plaça escolar sobrevinguda, haurà d'instal·lar-se en el seu dispositiu mòbil l'aplicació APP València, entrar com a ciutadà i accedir al botó El meu Portal i d'aquest al botó PortES (Portal Escolarització Sobrevinguda) on s'haurà d'emplenar la fitxa que apareix amb les dades sol·licitades i fer clic en el botó “Acceptar”.
  A continuació haurà de seguir els passos que li indique PortES i aportar la documentació indicada anteriorment podent ser escolaritzat l'alumne aquell mateix dia si tot és correcte. Les famílies que no van aportar la documentació abans del dia 16 de desembre a les 12h., hauran de registrar-se en la nova versió de PortES el dia 10 de gener de 2022. EXACTAMENT AMB LES MATEIXES DADES QUE ES VAN REGISTRAR INICIALMENT.


  Portal Educació. Escolarizació sobrevinguda

  Escolarització sobrevinguda curs 2021-2022 telemàtica exclusivament: adjudicació de places escolars vacants durant este període.

  Consulta la NORMATIVA sobre els requisits d'accés a la sol·licitud d'adjudicació de lloc escolar per escolarització sobrevinguda i més informació.

  Aquesta Oficina també presta un servici d’informació durant tot l'any sobre els distints aspectes del procés d'escolarització en la ciutat de València: normativa, centres docents, terminis d’admissió de l’alumnat i derivació als organismes i entitats educatives que corresponga en cada cas quan la competència no siga de l’Ajuntament.

  Escolarització curs 2021/2022

  Més informació en el portal d'educació

  Educació

  Ubicació

  AMADEU DE SAVOIA , 11

  46010 VALÈNCIA

  OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ

  Per a Escolarització Sobrevinguda exclusivament telemàtica utilitzar únicament aquest correu electrònicescolarizacionsobrevenida@valencia.es

  Davant la pandèmia internacional per la COVID-19 declarada per l'OMS l'11 de març de 2020 i la situació de crisi sanitària en què ens trobem originada per este motiu, l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) de l'Ajuntament de València s'ha vist obligada a modificar determinats protocols que es desenvolupaven fins ara de manera presencial com és l'ESCOLARITZACIÓ SOBREVINGUDA.

   

  Escolarització sobrevinguda curs 2021/2022

  Habilitat el portal d'Escolarització sobrevinguda -PortES-  per als nivells:

  - Educació infantil de segon cicle

  - Educació primària

  - Educació Secundària obligatòria
  Disposa de tota la informació en la web d'Educació i en la Seu Electrònica.

  L'assistència telefònica d'ajuda informàtica per a accedir a PortES comença a les 07:15 minuts de dilluns a divendres, excepte festius, en el telèfon 96 2082108.

   

  AVÍS: PORTES UTILITZABLE MITJANÇANT DISPOSITIU MÒBIL O WEB

  PORTES es tancarà el dia 16 de desembre de 2021 a les 12 h. (migdia) i tornarà a estar actiu el dia 10 de gener de 2022, degut a treballs informàtics que han de dur-se a terme per a posar en funcionament la nova versió de PortES.
  Les famílies sobrevingudes hauran de tindre preparat, ja siga en format PDF o en defecte d'això en imatge clara, els següents documents:
   1.- Document Nacional d'Identitat o document equivalent del sol·licitant: pare/ mare, o tutor/tutora.
  2.- Llibre de família o document equivalent on quede constància de nom, cognoms de l'alumne/a, data, lloc de naixement i filiació.
  3.- Certificat d'empadronament o document equivalent que justifique prou el domicili.
  El dia 10 de gener de 2022, primer dia lectiu de classe, el sol·licitant de plaça escolar sobrevinguda, haurà d'instal·lar-se en el seu dispositiu mòbil l'aplicació APP València, entrar com a ciutadà i accedir al botó El meu Portal i d'aquest al botó PortES (Portal Escolarització Sobrevinguda) on s'haurà d'emplenar la fitxa que apareix amb les dades sol·licitades i fer clic en el botó “Acceptar”.
  A continuació haurà de seguir els passos que li indique PortES i aportar la documentació indicada anteriorment podent ser escolaritzat l'alumne aquell mateix dia si tot és correcte. Les famílies que no van aportar la documentació abans del dia 16 de desembre a les 12h., hauran de registrar-se en la nova versió de PortES el dia 10 de gener de 2022. EXACTAMENT AMB LES MATEIXES DADES QUE ES VAN REGISTRAR INICIALMENT.


  Portal Educació. Escolarizació sobrevinguda

  Escolarització sobrevinguda curs 2021-2022 telemàtica exclusivament: adjudicació de places escolars vacants durant este període.

  Consulta la NORMATIVA sobre els requisits d'accés a la sol·licitud d'adjudicació de lloc escolar per escolarització sobrevinguda i més informació.

  Aquesta Oficina també presta un servici d’informació durant tot l'any sobre els distints aspectes del procés d'escolarització en la ciutat de València: normativa, centres docents, terminis d’admissió de l’alumnat i derivació als organismes i entitats educatives que corresponga en cada cas quan la competència no siga de l’Ajuntament.

  Escolarització curs 2021/2022

  Més informació en el portal d'educació

  Educació

  Ubicació

  AMADEU DE SAVOIA , 11

  46010 VALÈNCIA