S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

728 propostes d’inversió de DecidimVLC avancen a la fase de valoració tècnica

Comença la fase d’estudi en què s’avaluarà que les iniciatives siguen de competència municipal, així com la viabilitat jurídica, tècnica i pressupostària

• La previsió és que el 8 de setembre finalitze l’estudi tècnic de les propostes

24/05/2022

Un total de 728 propostes ciutadanes d’inversió avancen a la següent fase dins del procés de pressupostos participatius DecidimVLC. Des del 29 d’abril al 19 de maig, les persones majors de 16 anys empadronades a la ciutat de València han pogut donar suport als projectes que, segons el seu criteri, són els més necessaris en els districtes i els pobles de la ciutat. La regidora de Participació Ciutadana, Elisa Valía, ha mostrat “satisfacció” perquè els pressupostos participatius “s’han convertit en una eina cada vegada més utilitzada pels veïns i veïnes de València”. Valía ha manifestat que “el procés participatiu del Decidim està afermant-se com una de les eines més importants dels veïns i veïnes per contribuir a millorar els seus barris on més cal. Les xifres de participació van creixent amb cada edició i en la de 2022 hem superat els registres de presentació de propostes. Una situació que avala el treball realitzat des de 2015 per l’Ajuntament de València per obrir els seus pressupostos als seus veïns i veïnes”.

 

Durant quasi un mes, la ciutadania ha tingut la possibilitat de donar suport a les iniciatives proposades a través del web decidimvlc.valencia.es. Cada persona podia votar un màxim de cinc projectes d’inversió, presentats en qualsevol dels districtes i pobles de la ciutat.

La fase de suport a les possibles iniciatives que s’integraran en els pressupostos participatius 2022/2023 ha servit com un primer filtre per garantir que les propostes tenen el suport d’altres veïns i veïnes. El requisit per passar este primer filtre era comptar amb un suport mínim de 30 persones en el cas de les iniciatives que afecten els districtes, o de 15 persones si se situen als pobles de València.

En total, el nombre de propostes que han superat la fase de suports en els districtes de la ciutat ha sigut de 590, mentre que als pobles la n’han superada 138. D’altra banda, 625 propostes han estat impulsades per la ciutadania de manera individual, mentre que 103 d’elles en provenen dels grups de treball de les juntes municipals de districte, les quals no requerien de suports en haver passat per un debat previ.

ESTUDI DE VIABILITAT TÈCNICA

A partir d’este moment, i fins a començament de setembre, serà el personal del Servici de Participació Ciutadana de l’Ajuntament qui s’encarregue de realitzar un estudi de viabilitat per estimar o desestimar les propostes de projectes d’inversió. En este procés, es tindrà en compte, entre altres qüestions, que les iniciatives suggerides siguen de competència municipal, puguen iniciar l’execució durant l’any pressupostari, incorporen la perspectiva de gènere i respecten els principis de no discriminació.

A més, la valoració de l’Ajuntament també considerarà la viabilitat jurídica, tècnica i pressupostària de cadascuna de les propostes d’inversió per part de la resta de servicis municipals. En este sentit, s’avaluarà que les iniciatives no superen la quantia econòmica assignada al districte o poble al qual corresponen, que no incomplixen cap normativa i que s’ajusten als plans i les polítiques urbanístiques de la ciutat.

LA VOTACIÓ CIUTADANA

La previsió és que el 8 de setembre finalitze l’estudi tècnic de les propostes, amb la qual cosa, a partir d’eixe moment, s’obrirà el procés de votació ciutadana d’aquells projectes que hagen sigut considerats viables.

D’esta manera, fins el 30 de setembre, les persones interessades podran votar totes les propostes que estimen oportunes, sense sobrepassar la quantia disponible per a cada districte i poble. Cal recordar que la present edició de DecidimVLC compta amb una dotació pressupostària de 16 milions d’euros, tres dels quals, per primera vegada, es destinaran exclusivament a aquells territoris que tenen més dificultats per rebre projectes d’inversió per comptar amb menor nombre d’habitants.

La votació dels Pressupostos Participatius es realitzarà a través del web decidimvlc.valencia.es, així com en els diversos punts de votació que el consistori habilitarà en diferents ubicacions, com les juntes municipals de districte, els centres municipals de joventut o les seus d’associacions o entitats que s’oferisquen.