S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

El termini per optar a la beca Velázquez finalitza dijous 11 de maig

També està oberta la convocatòria per a presentar instàncies per a la beca Vicente Blasco Ibáñez, fins al 25 de maig

• La beca Velázquez està valorada en 16.000 euros

03/05/2023

El termini per a optar al gaudi de la beca Velázquez durant el curs 2023-2024, convocada per l’Ajuntament de València per a artistes plàstics, finalitza el dijous 11 de maig. Esta ajuda està valorada en 16.000 euros i permet la realització d’un projecte artístic a la Casa Velázquez de Madrid, institució que depén del Ministeri d'Ensenyament Superior d'Investigació de França. Paral·lelament, també està obert, i romandrà fins al 25 de maig, el termini per a presentar instàncies per a la beca municipal d'investigació sobre la figura, obra i llegat de Blasco Ibáñez, que té una dotació de sis mil euros.
 

Segons consta a les bases de la primera d’estes convocatòries, podran optar a la beca Velázquez les persones físiques majors d’edat que acrediten un mínim d’un any de residència en qualsevol municipi valencià. Les sol·licituds s’han de presentar a títol individual i no s’acceptaran col·lectius. Tampoc s’acceptaran propostes d’artistes que hagen participat en la convocatòria de la beca Velázquez en fins a cinc ocasions anteriors.

Les persones candidates hauran d’aportar una carta de motivació per presentar-se a la convocatòria, una memòria, un projecte d’investigació i un currículum amb la seua trajectòria artística. El jurat valorarà la coherència, els objectius, les activitats proposades, la creativitat, el grau d’elaboració, la innovació, l’originalitat i la qualitat artística del projecte plantejat.

La persona guanyadora tindrà la possibilitat de residir a la Casa Velázquez de Madrid, que posarà a la seua disposició un taller de manera gratuïta. La beca tindrà una durada d’un curs acadèmic sense possibilitat de pròrroga i s’abonarà en quatre pagaments de 4.000 euros.

D’altra banda, pot optar a la beca Blasco Ibáñez qualsevol persona física major d'edat, amb titulació universitària. La presentació sol·licituds, dirigides al Servici de Patrimoni Històric i Artístic, ha de fer-se telemàticament a la seu electrònica de l'Ajuntament de València, que ha habilitat un tràmit a este efecte.

Entre la documentació que cal adjuntar a la sol·licitud figura un projecte-memòria d'investigació inèdit en el qual s'explique la novetat de l'estudi que es vol realitzar. També cal aportar el currículum de la persona que aspira a obtindre la beca, així com la seua trajectòria professional vinculada al tema proposat per al projecte.

Per a la concessió de la beca es tindrà en compte la coherència entre la justificació, els objectius i el projecte que es presenta, així com la seua creativitat i viabilitat. També es valoraran els mèrits i experiència investigadora de les persones aspirants.

El resultat de la investigació del projecte que resulte seleccionat es plasmarà en un document escrit, en castellà o valencià, d'extensió no inferior a 150 pàgines, acompanyat d'un dossier amb el suport gràfic i documental de l'estudi. La beca tindrà una duració de sis mesos a comptar des del moment de l'adjudicació.