S'està cercant, espereu....

Composió del Ple | Ajuntament de València - València

Juan Badenas Carpio

 

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup Municipal VOX.
Segon tient d'alcalde.
Titular de l'Àrea d'Ocupació, Formació i Emprenedoria.
Titular de l'Àrea de Parcs i Jardins i Espais Naturals.
Titular de l'Àrea de Família, Majors i Tradicions.
Regidor Delegat d'Ocupació i Formació.
Regidor Delegat de Parcs i Jardins.
Membre del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports.
Vocal suplent de la Mostra de València i Inicatives Audiovisuals.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 84.214,56 €

Declaració de béns i drets patrimonials, i informació tributària:
BOP 30-06-2023 (pdf 162 Kb)

BIOGRAFIA

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

 

DADES DE CONTACTE

Adreça: Plaça Ajuntament, 1 - 3a planta - 46002
Telèfon: 962087660
Correu electrònic: gmvox@valencia.es