S'està cercant, espereu....

Composió del Ple | Ajuntament de València - València

Mónica Gil Cano

 

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup Municipal VOX.
Regidora Delegada de Platges.
Regidora Delegada de Família.
Regidora Delegada de Festes i Tradicions.
Vocal suplent del Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Vocal de la Mostra de València i Inicatives Audiovisuals.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta:  74.431,28 €

Declaració de béns i drets patrimonials, i informació tributària:
BOP 30-06-2023 (pdf 162 Kb)

BIOGRAFIA

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

 

DADES DE CONTACTE

Adreça: Plaça Ajuntament, 1 - 3a planta - 46002
Telèfon: 962087660
Correu electrònic: gmvox@valencia.es