Sol·licitud de Cita Prèvia | Ajuntament de València - València

Sol·licitud de Cita Prèvia

L'ATENCIÓ TELEFÒNICA I TELEMÀTICA ÉS PREFERENT. Quan des d'aquests mitjans que l'Ajuntament de València posa a la seua disposició no aconseguisca realitzar les seues gestions, des d'aquesta pàgina podrà vosté sol·licitar cita prèvia per a la realització de diversos tràmits.

NOMÉS S'ATENDRÀ PRESENCIALMENT PERSONES FÍSIQUES (ART. 14 LLEI 39/2015 DEL PACAP)

Òmpliga el formulari corresponent al tipus de tràmit que desitja realitzar amb les seues dades personals, seleccione la data i l'hora que millor s'adapta a les seues necessitats d'entre les disponibles i imprimisca el recordatori que el sistema li proporcionarà.

SOL·LICITAR CITA PRÈVIA Si desitja CONSULTAR/ANUL·LAR una Cita ja concertada, polse ací

  • Les cites s'ofereixen en intervals de temps. (L'hora assignada és per a presentar-se en el mostrador de recepció).
  • La documentació haurà de presentar-se preferentment, en format digital.
  • S'haurà de sol·licitar més d'una cita en el cas que es vagi a realitzar més d'un tràmit.
  • Acudirà només una persona, excepte per a acompanyament de persones dependents.
  • Es prega puntualitat el dia i en l'hora de la cita.

TRÀMITS DE PADRÓ

A CONSEQÜENCIA DE LA SITUACIÓ GENERADA PER LA PANDÈMIA DEL COVID´19, LES GESTIONS DE PADRÓ INCLOSA L´OBTENCIÓ DE CERTIFICATS D´EMPADRONAMENT S´ATENDRAN AMB PREFERÈNCIA PER MITJANS ELECTRÒNICS EN SEDE.VALENCIA.ES

NOMÉS S´ATENDRÀ PRESENCIALMENT A LES PERSONES QUE HAN SOL.LICITAT CITA PRÈVIA (UNA CITA PER PERSONA EXCEPTE UNITAT FAMILIAR) A TRAVÉS D'AQUESTA PÀGINA O DEL TELÈFON D´ATENCIÓ CIUTADANA 010 / 963100010.

 

ACÍ PODRÀ VOSTÉ SOL·LICITAR CITA PRÈVIA PER A LES SEUES GESTIONS DE PADRÓ.

IMPORTANT: SI VOSTÉ ES PERSONA ESTRANGERA I HA REBUT UNA CARTA PER A RENOVAR O CONFIRMAR LA SEUA INSCRIPCIÓ EN EL PADRÓ, ACÍ PODRÀ SOL·LICITAR CITA PRÈVIA PER A REALITZAR AQUESTA GESTIÓ.

SI DESITJA MÉS INFORMACIÓ SOBRE CADASCUNA DE LES GESTIONS DE PADRÓ QUE ES PODEN REALITZAR, SELECCIONE L'ENLLAÇ CORRESPONENT:

ALTES PER IMMIGRACIÓ ALTES PER NAIXEMENT ALTES PER OMISSIÓ COMUNICACIÓ DE CANVIS DE DOMICILI RENOVACIONS DE PERSONES ESTRANGERES CONFIRMACIONS DE PERSONES ESTRANGERES CERTIFICATS DE PADRÓ

TAMBÉ S'OFERIRÀ INFORMACIÓ SOBRE ELS TRÀMITS ANTERIORS EN EL TELÈFON 962081104.