S'està cercant, espereu....

Despeses telefonia mòbil - València

Despeses de telefonia mòbil agrupades per grups polítics

2023

Despeses de telefonia mòbil 2023 (Ods 18 kb)

2022

Despeses de telefonia mòbil 2022 (Ods 35 kb).

2021

Despeses de telefonia mòbil 2021 (Ods 28 kb). 

2020

Cuart trimestre

Despeses de telefonia mòbil (pdf 218 kb). 

Despeses de telefonia mòbil (csv 3 kb).

Tercer trimestre

Despeses de telefonia mòbil (pdf 218 kb).Despeses de telefonia mòbil (csv 3191 kb).

Segon trimestre

Despeses de telefonia mòbil (pdf 219 kb).

Despeses de telefonia mòbil (csv 3222 kb)

Primer trimestre

Despeses de telefonia mòbil (pdf 218 kb). Despeses de telefonia mòbil (csv 3205 kb).

2019

Quart trimestre

Despeses de telefonia mòbil (pdf 214 kb). Despeses de telefonia mòbil (csv 3175 kb).

Tercer trimestre

Despeses de telefonia mòbil (pdf 87 kb) Despeses de telefonia mòbil (csv 4 kb)

Segon trimestre

Despeses de telefonia mòbil (pdf 87 kb) Despeses de telefonia mòbil (csv 2327 kb)

Primer trimestre

Despeses de telefonia mòbil (pdf 207 kb) Despeses de telefonia mòbil (csv 2314 kb)

2018

Quart trimestre

Despeses de telefonia mòbil (pdf 210 kb) Despeses de telefonia mòbil (csv 2588 kb)

Tercer trimestre

Despeses de telefonia mòbil (pdf 82 kb) Despeses de telefonia mòbil (csv 2485 kb)

Segon trimestre

Despeses de telefonia mòbil (pdf 207 kb) Despeses de telefonia mòbil (csv 2685 kb)

Primer trimestre

Despeses de telefonia mòbil (pdf 439 kb) Despeses de telefonia mòbil (csv 2685 kb)

Anys anteriors (2015, 2016 y 2017)

Despeses de telefonia mòbil (pdf 44 kb) Despeses de telefonia mòbil (csv 2837 kb)