S'està cercant, espereu....

Ple de l'Ajuntament - València

Ple de l'Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania en El Govern Municipal. Assumix de manera directa la representació de ciutadanes i ciutadans i, en el seu nom, decidix sobre les qüestions més importants i transcendents per a la ciutat i controla i fiscalitza l'actuació dels altres òrgans de govern.

Està integrat per l'alcalde o l'alcaldessa i 32 regidors i regidores, triats cada quatre anys en les eleccions locals.

ALCALDIA

REGIDORS I REGIDORES

BORJA J. SANJUAN ROCA

 

Borja Sanjuan

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup Municipal Socialista.

4t Tinent d'Alcalde.

Coordinador de l'Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació.
Regidor Delegat d'Hisenda.
Regidor Delegat d'Informació y Defensa de la Ciutadania.
Regidor Delegat  d'Emprenedoria i Innovació Econòmica.
Regidor Delegat  de Formació i Ocupació.

Membre del Consell d'Administració EMT, Sau-Medi Propi.

President de la Junta Municipal Pobles del Sud.

Vicepresident de la Junta Municipal de Russafa.

President del Patronat de la Fundació València Activa.

Membre de la Red de Entidades para el Desarrollo Local (REDEL).

Representant en el Comité Executiu de la Fira Mostrari Internacional.

Vocal del Consell Rector del Consorci València 2007.

Representant en la Comissión Delegada del Consell Rector del Consorci València 2007 (en liquidació).

 

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 81.349,24 €

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 11.08.2020 (pdf 200 Kb)BOP 13.10.2020 (pdf 203 Kb)BOP 04.03.2022  (pdf 234 kb).

BOP 02.03.2023  (pdf 150 kb).BOP 30.06.2023 (pdf 163 Kb)

BIOGRAFIA

Biografia (pdf. 197 Kb).

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 223 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Grau en Ciències Polítiques i Administració Pública (1916 Kb).Grau en Dret (pdf. 1974 Kb).

DADES DE CONTACTE

Pl. Ajuntament, 1 planta 1a C.P. 46002
Telèfon: 962085030 - 962085031
Correu electrònic:
regidorhisenda@valencia.es

Twiter: https://twitter.com/borsanro

Instagram: https://www.instagram.com/borjasanjuan/?hl=es

 

REGISTRE DE VIATGES

Viatges realitzats