S'està cercant, espereu....

Ple de l'Ajuntament - València

Ple de l'Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania en El Govern Municipal. Assumix de manera directa la representació de ciutadanes i ciutadans i, en el seu nom, decidix sobre les qüestions més importants i transcendents per a la ciutat i controla i fiscalitza l'actuació dels altres òrgans de govern.

Està integrat per l'alcalde o l'alcaldessa i 32 regidors i regidores, triats cada quatre anys en les eleccions locals.

ALCALDIA

REGIDORS I REGIDORES

JULIA CLIMENT MONZÓ

 

Julia Climent Monzó

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Partit Popular.
Vocal de l'Org. Autòn. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Vocal titular de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.

DECLARACIONS DE BÉNS, DRETS PATRIMONIALS I DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 69.331,50 €

Declaració de béns, drets patrimonials i dades tributàries:

BOP 03.07.2019 (pdf 202 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 206 Kb).

BOP 04.03.2022 (pdf 121 Kb)BOP 02.03.2023 (pdf 127 Kb)BOP 30.06.2023 (pdf 163 Kb)

BIOGRAFIA

Nascuda a València el 14 de gener de 1972, casada i mare de dos filles. És llicenciada en Dret, especialitat Dret Públic, per la Universitat de València. Té formació de postgrau en Institucions i Polítiques de la Unió Europea en la mateixa universitat i en Direcció i Gestió d'Entitats sense Ànim de Lucre per l'Escola de Negocis INEDE.

Compta amb àmplia experiència, tant en el sector privat (entitats representatives de sectors empresarials), com en diferents departaments de l'Administració pública europea i autonòmica (indústria, innovació, educació i cultura) que han possibilitat el seu desenvolupament professional en àmbits com les relacions institucionals, la coordinació de projectes i la gestió pública juridicoadministrativa.

Molt sensibilitzada amb l'art i la cultura en general i, de manera especial, amb la defensa i la posada en valor de les ensenyances artístiques. En la seua última etapa professional ha desenvolupat projectes relacionats amb l'actualització del sistema educatiu, centrats en l'impuls de capacitats formatives de futur com la versatilitat, el dinamisme, la creativitat i la innovació.

 

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf. 221 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Llicenciatura en Dret (pdf. 467 kb)

DADES DE CONTACTE

Plaça Ajuntament, 1, 3a Planta. València C.P. 46002

Teléfono: 96.208.51.88 - 96.352.88.19

E-mail:
jclimentm@valencia.es

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010724520881
Twitter:
https://twitter.com/julia29787513
Instagram:
https://www.instagram.com/juliaclimentmonzo

Registre de Viatges

Viatges