S'està cercant, espereu....

Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes - València

Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes

 

El Registre municipal d'entitats ciutadanes té com a objecte permetre a l'Ajuntament conéixer el nombre d'entitats existents en el Municipi, els seus fins i la seua representativitat, a l'efecte de possibilitar una correcta política municipal de foment de l'associacionisme veïnal. Per tant, és independent del Registre General d'Associacions en què així mateix han de figurar inscrites totes elles.Podran inscriure's en el Registre municipal d'entitats, totes aquelles l'objecte de les quals siga la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del Municipi, i sense ànim de lucre.

Article 53 del Reglament de Transparència i Participació Ciutadana


Inscripció en el Registre Municipal d'Entitats.


Actualització de Dades en el Registre Municipal d'Entitats


Cercador d'entitats inscrites en el Registre Municipal d'Entitats