S'està cercant, espereu....

Corporació 2023-2027 - València

Membres de la Corporació. Retribució anual bruta amb antiguitat 2023

Retribuciones
Alcaldessa
Mª José Catalá Verdet Alcaldesa 92.442,28 € Dedicació exclusiva
Regidores i regidors
María José Ferrer San Segundo 1a Tinent d'Alcalde 83.197,38 € Dedicació exclusiva
María Julia Climent Monzó 2a Tinent d'Alcalde 83.197,38 € Dedicació exclusiva
D. Juan Giner Corell 3a Tinent d'Alcalde 86.478,88 € Dedicació exclusiva
Rocío Gil Uncio Regidora equip de Govern 81.349,24 € Dedicació exclusiva
Paula Llobet Vilarrasa Regidora equip de Govern 81.349,24 € Dedicació exclusiva
D. Santiago Ballester Casabuena Regidor equip de Govern 81.349,24 € Dedicació exclusiva
Dª. Marta Torrado de Castro Regidora equip de Govern 81.349,24 € Dedicació exclusiva
D. Carlos Luis Mundina Gómez Regidor equip de Govern 81.349,24 € Dedicació exclusiva
D. Juan Carlos Caballero Montañés Regidor equip de Govern 81.349,24 € Dedicació exclusiva
D. José Luis Moreno Maicas Regidor equip de Govern 85.943,34 € Dedicació exclusiva
D. Jesús Carbonell Aguilar Regidor equip de Govern 81.349,24 € Dedicació exclusiva
Sandra Gómez López Regidora 77.651,56 € Dedicació exclusiva
D. Juan Badenas Carpio Regidor 84.214,56 € Dedicació exclusiva
Lucía Beamud Villanueva Regidora 74.431,28 € Dedicació exclusiva
Gloria Amparo Tello Company Regidora 74.431,28 € Dedicació exclusiva
María Teresa Ibáñez Giménez Regidora 74.431,28 € Dedicació exclusiva
Elisa Valía Cotanda Regidora 74.431,28 € Dedicació exclusiva
D. José Vicente Gosálbez Payá Regidor 74.431,28 € Dedicació exclusiva
D. Borja Jesús Sanjuan Roca Regidor 74.431,28 € Dedicació exclusiva
Cecilia Herrero Camilleri Regidora 74.431,28 € Dedicació exclusiva
Mónica Gil Cano Regidora 74.431,28 € Dedicació exclusiva
Carmen Luisa Robles Galindo Regidora 74.431,28 € Dedicació exclusiva
Eva Mª Coscolla Grau Regidora 74.431,28 € Dedicació exclusiva
D. Guiseppe Grezzi Regidor 69.331,50 € Dedicació parcial (75%)
D. Sergi Campillo Fernández Regidor 69.331,50 € Dedicació parcial (75%)
D. Pere Sixte Fuset i Tortosa Regidor 69.331,50 € Dedicació parcial (75%)
D. Joan Ribó Canut Regidor 69.331,50 € Dedicació parcial (75%)
D. Ferrán Puchades Vila Regidor 78.309,42 € Dedicació parcial (75%)
D. Javier Ismael Mateo García Regidor 69.331,50 € Dedicació parcial (75%)
Nuria Llopis Borrego Regidora 69.331,50 € Dedicació parcial (75%)
María Pérez Herrero Regidora 69.331,50 € Dedicació parcial (75%)
D. José Marí Olano Regidor equip de Govern 26.392,14 € Dedicació parcial (25%)