Integritat i Bon Govern - València

Integritat i Bon Govern

Bústia de denúncies de l'Agència Antifrau: canal de denúncies extern en virtut del que es preveu en el Protocol de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AVAF

Protocol de col·laboració funcional entre l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l'Ajuntament de València

Bon Govern: Forma d’exercici del poder caracteritzada per trets com l’eficiència, la transparència, la rendició de comptes, la participació de la societat civil i l’estat de dret, que revela la determinació del govern d’utilitzar els recursos disponibles a favor del desenvolupament econòmic i social.

Acte d’adhesió al Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana de l’alcalde i els regidors i regidores 2019-23.

Acte d’adhesió al Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana de càrrecs directius 2019-23.

Acte d’adhesió al Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana de l’alcalde i els regidors i regidores 2015-19.

Acte d’adhesió al Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana de càrrecs directius 2015-19.