S'està cercant, espereu....

Integritat i Bon Govern - València

Integritat i Bon Govern

Bústia de denúncies de l'Agència Antifrau: canal de denúncies extern en virtut del que es preveu en el Protocol de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AVAF

Pla d'Integritat de l'Ajuntament de València
Protocol de Traspàs de Poders
Pla de mesures antifrau en projectes finançats amb el Pla de recuperació; transformació i resiliència (Aprovat JGL 11-03-2022)

Protocol de col·laboració funcional entre l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l'Ajuntament de València

Acte d’adhesió al Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana de l’alcalde i els regidors i regidores 2019-23.

Adhesions al Codi de Bon Govern

Acte d’adhesió al Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana de càrrecs directius 2019-23.