Buscando, por favor espere....

Catálogo de publicaciones estadísticas - València

%>
Volver

Cens de Vehicles de la ciutat de València 2022

El Cens de Vehicles de la ciutat de València és una publicació de carácter anual, que s'elabora a partir de l'explotació del fitxer de la matrícula fiscal de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). S'hi inclouen tots els vehicles en actiu amb domicili a la ciutat a 31 de desembre de l'any anterior, incloent-hi també els vehicles exempts de pagament d'este impost.

Última modificación

19-10-2022

Descargas
Publicaciones de esta colección

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1990