S'està cercant, espereu....

Publicacions - València

Documentació >> Publicacions

Les dones a la ciutat de Valéncia 2012

Coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Dona, l'Ajuntament de València presenta la publicació “Les dones a la ciutat de València 2012” que, en la seua tercera edició, arreplega dades i estudis relatius a la situació de la dona en la nostra ciutat.

L'objectiu és conéixer la seua situació des de tots els àmbits de la vida (demogràfic, educatiu, salut, treball, convivència, violència, accés al poder de les dones i servicis socials) per a informar i sensibilitzar la població de les desigualtats que encara patixen les dones. Així mateix, esta publicació vol ser un instrument bàsic per a la futura planificació de les polítiques d'igualtat de l'Administració Local.

Des d'esta perspectiva, “Les dones a la ciutat de València 2012” és una ferramenta eficaç al servici de les Institucions i Organitzacions que vullguen desenrotllar projectes d'igualtat d'oportunitats i, en concret, permetrà el diagnòstic de necessitats en què ha de basar-se el pròxim “Pla Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats entre dones i hòmens” (III Pla MIO). També esta documentada publicació facilita la labor d'organitzacions i professionals que treballen en l'àrea de la dona, proporcionant-los informació actualitzada per a les seues investigacions. Com veiem, tant l'Administració Local com Institucions, empreses i altres entitats requerixen cada vegada més i millor informació especialitzada, la qual cosa exigix el màxim esforç en la creació i desenrotllament d'un bon sistema d'estadístiques i estudis a nivell municipal.

La iniciativa d'esta publicació està arreplegada en el II Pla MIO 2008-2012 on s'inclou, entre les seues actuacions, conéixer i divulgar la situació de les dones valencianes, recolzant la realització i difusió d'estudis específics. Això ha sigut possible gràcies a la col·laboració entre l'Àrea de Dinamització Econòmica i Ocupació (Oficina d'Estadística) i la Regidoria de Benestar Social i Integració (Secció de Dones i Igualtat, i Secció d'Estudis i Planificació).

ISBN-13: 978-84-695-7417-1

ÍNDEX

Demografia.................................................................................. Pàg. 7
Educació..................................................................................... Pàg. 30
Treball......................................................................................... Pàg. 41
Convivència................................................................................ Pàg. 66
Salut............................................................................................ Pàg. 77
Violència de Génere.................................................................... Pàg. 88

Estudis Especifics:
Les dones a llocs de responsabilitat. València 2012........................ Pàg. 95
Servicis Socials Municipals i Dones. València 2012......................... Pàg. 137

Enllaç Les dones a la ciutat de Valéncia. 2012 Enllaç a les dades en Excel

Informació addicional