S'està cercant, espereu....

El conservatori - València

Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi' 

Inauguració de l'Escola Municipal de Música

Antecedents

Les Escoles Municipals de Música van ser creades per la necessitat del poble que, desitjant aprendre, no disposava de mestres i escoles on satisfer els seus desitjos de tan noble i artística índole. El municipi va atendre estes aspiracions creant, a mitjan segle XIX, al 1869, les Escoles Municipals, encaminades, molt especialment, a despertar l'interés per la música des de la infància.

Podríem dir que, més que Escoles Municipals de Música, l'Ajuntament va crear el Cos de Professors Municipals de Música. Tant va haver de ser això així, que els professors no donarien classe a cap lloc, sinó que els seus propis domicilis eren les aules on els alumnes rebien periòdicament les seues classes. Juntament amb este ensenyament particular o individual, com podria anomenar-se, van començar a funcionar dos Escoles Municipals de Música, una de xiquets regida per Manuel Penella i una altra de xiquetes dirigida per Consuelo del Rey, escoles que, al 1896, van augmentar a set: quatre de xiquetes i tres de xiquets.

Edifici del Conservatori

Posteriorment, amb la creació del Conservatori de Música de la nostra ciutat, l'any 1879, els professors de les Escoles Municipals de Música preparaven els seus alumnes per a examinar-se en eixe centre i els mateixos del conservatori es traslladaven a les Escoles Municipals de Música per a realitzar els exàmens.

Amb el temps, els professors municipals de música van passar als col·legis públics nacionals i municipals de la ciutat, per a impartir-hi els seus ensenyaments.

Amb tot això queda de manifest que l'Ajuntament de València es va anticipar en l'ensenyament musical: primer al conservatori, amb la creació de les Escoles Municipals, i segon, al mateix Ministeri d'Educació i Ciència, incloent-hi la música entre les matèries necessàries per a aconseguir una formació global i integral de l'individu.

|

El perquè del nom "José Iturbi"

L'any 1979 es va crear com a centre no oficial reconegut d'ensenyament musical de grau elemental l'Escola Municipal de Música de València.

Durant el curs 1978-79 va començar a funcionar la dita Escola Municipal, amb un augment progressiu quant a alumnat.

José Rocaiy José Iturb José Iturbi y José Roca

Així, amb la creació de l'Escola Municipal de Música de València sota la direcció de José Roca Coll, i després de l'èxit obtingut en el projecte musicocultural de l'Ajuntament, el mateix mestre Roca va elevar proposta perquè el centre es batejara amb el nom de l'il·lustre pianista valencià José Iturbi, –sense cap dubte un dels millors del món– i així, en el curs acadèmic 1979-80 es va transformar en l'Escola Municipal de Música “José Iturbi” de València.

L'any 1985 es va convertir l'Escola Municipal “José Iturbi” en Conservatori Professional, amb José Climent com a director. Esta transformació suposa al nostre país oferir estudis musicals de grau mitjà o professional.

Des del 1993 fins al 2014 va ser director del Centre Salvador Chuliá Hernández. Amb posterioritat exercisc aquesta funció Sergio Sapena Martínez. Des de novembre de 2016 és director del Conservatori Ricardo J. Roca Padilla.

|