S'està cercant, espereu....

Les persones majors en València - València

Les persones majors en València

La ciutat de València compta amb 159.337 habitants majors de 64 anys que representen el 20% de la població total.
Hi ha més dones que hòmens en aquest col·lectiu, arribant elles al 60.00% del total.
Des de l'any 1981 fins a l'actualitat, pràcticament s'ha duplicat la població de les persones majors de la nostra ciutat.
L'esperança de vida en València, ja és de 85 anys per a les dones i 79 anys pels hòmens.
La població major és, cada vegada més, un sector important a la nostra societat, tant des del punt de vista demogràfic, com econòmic i social. Suposa un subconjunt de la població que té unes necessitats d'atenció específiques (econòmiques, sanitàries o d'oci) en creixement constant, que els diferents agents socials que treballem des de l'Ajuntament de València tenim en compte.

(Font: Padró Municipal D'Habitants de la ciutat de València a 1 de gener del 2016).

En els següents enllaços, s'indica de forma exhaustiva la situació de les persones majors en la ciutat de València:

Any 2022. Persones Majors València (Pdf 3,4MG)Any 2021. Persones Majors València (Pdf 3510 kb)Any 2020. Persones Majors València (Pdf 4266 kb)Any 2019. Població Major de 64 anys en la ciutat de València

Any 2016. Persones Majors València (Pdf 814 kb) Any 2016. Persones majors que viuen soles, por districtes a València, (Pdf 400kb)
Més informació en la web d'estadística

Informació addicional

Majors