S'està cercant, espereu....

Participació social - València

Participació

L'Ajuntament aposta per fomentar la col·laboració i la participació de la ciutadania en la vida social. Tenen un paper rellevant en aquest sentit, les associacions i grups locals que conformen el teixit social de València.

Ací us presentem algunes entitats i grups de treball que participen del desenvolupament de la ciutat i el benestar, tant de les persones majors com d'altres col·lectius ciutadans.

Taula d'envelliment saludable, actiu i participatiu

Per a donar resposta a la realitat social de les persones majors, l'O.M.S l'any 2002 formula el paradigma de l'envelliment actiu definint-ho com aquell procés d'optimització, de les oportunitats de salut, participació i seguretat amb la finalitat de millorar la seua vida a mesura que envelleixen. Seguint els criteris de l'O.M.S.., la Regidoria de Persones Majors, es va proposar la creació i articulació de la Taula d'Envelliment Saludable, Actiu i Participatiu amb l'objectiu d'impulsar la participació, implicació i el protagonisme actiu de les persones majors en tots els àmbits de la vida ciutadana sent la vessant adequada perquè els col·lectius que la representen en la ciutat puguen portar les seues propostes, anàlisi i demandes per a contribuir d'aquesta forma al disseny de polítiques presents i futures a la ciutat de Valencia.

Consell Consultiu i Assemblea dels C.M.A.P.M.

Article 44. Òrgans de participació.

Els òrgans de participació de les persones majors integrants de les juntes directives dels centres municipals d'activitats per a les persones majors són l'Assemblea de Centres Municipals d'Activitats i el Consell Consultiu, òrgans que tindran caràcter assessor i consultiu.

Consell de Majors dels Centres de Dia

Article 23

El màxim òrgan de participació i representació de les persones majors del Centre de dia és el Consell de Majors, format i triat pels/as propis/as usuaris/as...

Més informació: Cap. VI REGLAMENT de Règim Intern dels Centres de Dia Municipals per a Persones Majors

Consells de Districte

Els Consells de Districte són uns òrgans de participació ciutadana integrats en les Juntes Municipals de Districte de la ciutat de València.

Les dones i homes majors, col·lectiu important i destacat del veïnat dels nostres barris, poden assistir a les sessions de treball que periòdicament convoca cada Junta. En funció dels seus interessos i/o implicacions en la matèria que ocupa a cada Grup de Treball, podran sol·licitar la inscripció prèvia en ells i també, existeix la possibilitat d'intervenir en el mateix moment que es desenvolupa la reunió.

Més informació sobre els Consells de Districte de la nostra ciutat

Voluntariat

El procés de fer-se major pot ser una experiència molt satisfactòria: us podeu dedicar plenament a cuidar-se i a gaudir del vostre oci. Així mateix, considerant que el temps lliure és el gran actiu de les persones majors, una manera de practicar l'envelliment actiu és contribuir de forma participativa amb la comunitat. La vostra experiència pot ser molt útil per a altres persones, i igualment fructuosa per al mateix individu.

Si teniu temps i ganes de col·laborar en tasques socials, podeu formar part activa del voluntariat de la nostra ciutat. Les persones voluntàries tenen un important paper en la societat actual i des d'ací volem facilitar-vos la informació que pugueu necessitar.

Algunes Entitats que treballen amb Voluntariat:

Entitats que treballen amb Voluntariat

Associacionisme

Si us interessa conéixer i/o participar amb alguna associació, ONG (Organització No Governamental), agrupació, grup local, etc.; cal saber que tant en la ciutat de València com fora, disposem d'un ampli ventall d'entitats que desenvolupen la seua activitat en tota mena d'àmbits: tant amb les persones majors específicament, com en altres assumptes que us poden resultar d'interés personal.

Algunes associacions de Persones Majors

Per altra banda, amb aquesta web, podreu servir-vos d'un cercador d'associacions ubicades a la nostra ciutat per tal de consultar les entitats del vostre barri/districte i trobar la més adient als vostres interessos, gustos i expectatives de participació social.

Associacions i altres entitats que treballen a l'àmbit de persones majors Associacions i altres entitats de la ciutat de València. Cercador general per categoria, àrea o àmbit d'actuació

Informació addicional

majors
majors