S'està cercant, espereu....

Relació d'Oposicions de l'Ajuntament de València | Ajuntament de València - València

Relació d'Oposicions de l'Ajuntament de València

 


Oposició
Nom: Agent Policía Local (Oferta 2018)
Tipus: Funcionari Grup: C Subgrupo C1
Places
Total: 50, siendo 37 por turno libre, de las cuales 11 reservadas a mujeres
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat: 13, de las cuales 4 reservadas a mujeres
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 14-03-2019
DOCV: 16-04-2019
BOE: 19-09-2019
Presentació instancies
Instancies: 20-09-2019 a 18-10-2019
Drets d'examen: 35,97
Lloc de pagament: BANKIA ES30-2038-8814-676000008804
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Huitè Examen 16-12-2021 Oficina de Salut Laboral de la Policia Local, sita en l'Avda Cid, nº 37,
Seté Examen 15-11-2021 Conservatori Municipal de Música “Jose Iturbi”, en l'Avinguda Balears, 36 de València
Sisé Examen 05-07-2021 Aulari III de la Universitat de València, Avda. Menéndez y Pelayo, 16
Quint Examen 15-05-2021 Aulari III de la Universitat de València, Avda. Menéndez y Pelayo, 16.
Quart Examen 13-05-2021 Instalacions esportives de l'Estadi d'Atletisme del Turia (Tram III),
Tercer Examen 17-12-2020 Palau de Congressos - 9,00 hores
Segon Examen 17-10-2020 Aulari Sud Universitat de València - 13,00 h.
Primer Examen 07-09-2020 Central de la Policía Local - 9,00 hores
Observacions
Les proves físiques corresponents al 4t exercici es realitzaran els dies 13, 14, 15, 19 i 20 d'abril de 2021, en el lloc indicat. Prova natació: día 20 d'abril de 2021, a les 9,00 hores en el Complexe Esportiu-Cultura de la Petxina, Passeig de la Petxina, 42, 46008 València
Fitxers adjunts
 • anunci ampliació proposta nomenament torn lliure.pdf
 • modelo compromiso portar armas de fuego.pdf
 • anunci qualificació 8e exercici, acumulat de notas i proposta torn lliure.pdf
 • anunci dates i horaris realització resta proves mèdiques del 8é exercici del torn lliure.pdf
 • anunci qualificación proves físiques de l'aspirant que va quedar pendent de realització.pdf
 • anunci nova proposta nomenament torn mobilitat 50 agente policia local.pdf
 • anunci convocatòria 4t exercici a l'aspirant pendent per causes de força major.pdf
 • anunci data i hores prova de la visió torn lliure.pdf
 • anunci nova proposta nomenament torn mobilitat.pdf
 • anunci ampliació proposta nomenament torn mobilitat.pdf
 • anunci qualificació 7é exercici.pdf
 • examen a-2 valencià.pdf
 • soluciones examen a-2.pdf
 • examen a-1 valencià.pdf
 • soluciones examen a-1.pdf
 • anunci criteris 6é exercici.pdf
 • anunci qualificació definitiva concurs mèrits i proposta definitiva torn mobilitat.pdf
 • anunci qualificacions 6e exercici torn lliure.pdf
 • 4t anunci convocatòria lectura 6é exercici.pdf
 • 3er anunci convocatòria lectura 6é exercici.pdf
 • 2n anunci convocatòria lectura 6é exercici.pdf
 • anunci convocatòria lectura exercici.pdf
 • anunci resolució revisions i al·legacions 5é exercici.pdf
 • anunci proposta definitiva torn mobilitat(1).pdf
 • anunci proposta definitiva torn mobilitat.pdf
 • rectificació anunci qualificació 5é exercici i data del 6é exercici.pdf
 • anunci reconeixement mèdic i concurs mobilitat, qualificació 5é exercici torn lliure i data del 6é exercici.pdf
 • anunci termini modificació accés al procés seleciu.pdf
 • anunci - correcció error anex llistat.pdf
 • temari grup v temes 44 a 47.pdf
 • anunci convocatòria 5t exercici.pdf
 • anunci reconeixement mèdic mobilitat (anex).pdf
 • anunci convocatòria revisió mèdica mobilitat.pdf
 • anunci qualificació 4t exercici.pdf
 • anunci prova natació.pdf
 • anunci convocatòria 4t exercici.pdf
 • anunci resultats 3r exercici(3).pdf
 • anunci realitzacio entrevistes 3er exercici(3).pdf
 • anunci bop nº 243, de 18-12-2020 ampliacio nombre places ofertades(3).pdf
 • anunci data realitzacio 3r exercici(3).pdf
 • anunci bop de 12-11-2020 modificacio llistat definitiu(3).pdf
 • anunci notes 2n exercici(3).pdf
 • examen b_soluciones(3).pdf
 • examen b(6).pdf
 • anunci mesures covid-19 2n exercici(3).pdf
 • qualificacions 1r exercici i data del 2n exercici(3).pdf
 • anunci dates i distribucio aspirants en el primer exercici(3).pdf
 • anunci bop 7-7-2020 llistat definitivu, data 1º exercici i tribunal(3).pdf
 • anunci llistes provisionals bop(3).pdf
 • anunci obertura termini instancies(3).pdf
 • dogv 12_08 modificacio bases(3).pdf
 • anunci rectificacio bases(3).pdf
 • anunci dogv(3).pdf