S'està cercant, espereu....

Composió del Ple | Ajuntament de València - València

María Teresa Ibáñez Giménez

 

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Partit Socialista.
Vocal del Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Vocal de la Mostra de València i Inicatives Audiovisuals.
 

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 74.431,28 €

Declaració de béns i drets patrimonials, i informació tributària:
BOP 30-06-2023 (pdf 162 Kb)

BIOGRAFIA

Vaig nàixer el 29 de setembre de 1973 a València. La meua experiència professional en el món de la gestió cultural es va encetar a l'IVAM i a l'ICA (Institut d'Art Contemporani de Londres). Arran d'eixe moment, vaig comprendre que treballar en el món de la cultura era per a mi una forma de vida. Durant vora díhuit anys he desenvolupat les meues tasques com a gestora al Centre Cultural La Nau i al Palau de Cerveró de la Universitat de València. Dos espais de prestigi, però que conjuminen perfectament l'excel·lència amb la dinamització de la ciutat mitjançant les arts.

M'encisa la divulgació i la docència. Per això he format part del grup de professors de postgrau d'Educació Artística i Museus. La meua tesi doctoral revisa un període de la museologia valenciana. He col·laborat en la redacció d'articles sobre cultura visual en les revistes MAKMA, Quaderns de la Mediterrània, el suplement ARTS del diari El Mundo, Archivo de Arte Valenciano o la Cartelera Turia. A més a més, he escrit textos per a catàlegs d'exposicions en els quals he revisat la trajectòria de diferents artistes.

Per una altra banda, estic compromesa amb diverses ONG dedicades a la cooperació internacional, com ara ACNUR, Xarxa Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni o el Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional. He participat en projectes vinculats al patrimoni i les xarxes ciutadanes al Mediterrani i també forme part de diverses associacions professionals dedicades a la crítica d'art i la igualtat de gènere. Sempre he interioritzat la multiculturalitat com un camí de suma i entesa.

Milite en el PSPV-PSOE des de 2007, dins de la corrent d'opinió d'Esquerra Socialista. He format part de l'executiva comarcal a la ciutat de València com a secretària de Cultura i, actualment, com a responsable de la Secretaria de Patrimoni i Arts del PSPV a nivell autonòmic. Considere la política com un treball social per a millorar la vida de la ciutadania i els valors del socialisme com a eina per a refermar el camí en la defensa de la igualtat, la llibertat i la justícia social en tos els àmbits.

 

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 218 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Doctora en Geografia i Història (pdf 506 Kb)

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 962085178
Adreça: Carrer Convent Sant Francesc, 2-planta 2a - 46002
Correu electrònicmtibanez@valencia.es
Xarxes socials:
Twitter: https://www.twitter.com/MaiteIbanez
Instagram:  https://www.instagram.com/maiteibanezvlc