S'està cercant, espereu....

Accés i Matrícula - València

INGRÉS I ACCÉS

 

ENSENYAMENTS ELEMENTALS

(23/03/2023) Informació per a l'ingrés a 1r curs d'Ensenyaments Elementals (pdf 713 kb). (23/03/2023) Informació per a l'accés a altres cursos d'Ensenyaments Elementals (pdf 790 kb). (03/05/2022) Calendari d'inscripció i proves (pdf 673 kb).

Exemples d'exàmens de prova d'accés a altres cursos d'Ensenyaments Elementals:

Model (teoria) prova d'accés a 2ºEE.EE (pdf 562 kb) Model (lectura) prova d'accés a 2ºEE.EE (pdf 38 kb) Model (teoria) prova d'accés a 3ºEE.EE (pdf 460 kb). Model (lectura) prova d'accés a 3ºEE.EE (pdf 114 kb). Model (teoria) prova d'accés a 4ºEE.EE (pdf 463 kb). Model (lectura) prova d'accés a 4ºEE.EE (pdf 113 kb). Model (dictats) prova d'accés a altres cursos EE.EE (pdf 341 kb).

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

 

(23/03/2023) Informació per a l'accés a 1r curs d'Ensenyaments Professionals (pdf 836 kb). (23/03/2023) Informació per a l'accés a altres cursos d'Ensenyaments Professionals (pdf 785 kb). (03/05/2022) Calendari d'inscripció i proves (pdf 573 kb).

Exemples d'exàmens de prova d'accés a Ensenyaments Professionals:

 

Model (dictat) prova d'accés a 1ºEE.PP (pdf 23 kb) Model (lectura) prova d'accés a 1ºEE.PP (pdf 37 kb). Model (teoria) prova d'accés a 1ºEE.PP (pdf 683 kb). Model (dictat) prova d'accés a 2ºEE.PP (pdf 42 kb). Model (lectura) prova d'accés a 2ºEE.PP (pdf 148 kb). Model (teoria) prova d'accés a 2ºEE.PP (pdf 590 kb). Model (dictat) prova d'accés a 3ºEE.PP (pdf 142 kb). Model (lectura) prova d'accés a 3ºEE.PP (pdf 150 kb). Model (teoria) prova d'accés a 3ºEE.PP (pdf 725 kb).

ALTRES TRÀMITS

 

(11/05/2022) Accés per certificat (pdf 538 kb). Trasllats i readmissions (pdf 490 kb). Obtenció directa del Certificat d'Ensenyaments Elementals (pdf 407 kb)