Política privacitat - València

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En l'Ajuntament de València estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l'ús correcte de les dades personals.

Per això, esta política de privacitat té per objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que l'Ajuntament de València efectua en este lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microllocs web i/o aplicacions mòbils.

La relació actualitzada de les activitats de tractament que l'Ajuntament de València du a terme es troba disponible en el següent enllaç al  Registre d'activitats de tractament.

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten seran les estrictament imprescindibles per a identificar i atendre la sol·licitud realitzada per la persona titular de les dades o prestar els servicis demanats, i no es tractaran ulteriorment de manera incompatible amb estes finalitats.

Les dades recollides de cada persona titular interessada seran adequades, pertinents i no excessives en relació amb les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que siga necessari.

La persona titular serà informada, amb caràcter previ a la recollida de les seues dades, dels aspectes generals regulats en esta política pel que fa als aspectes següents:

1. Qui és el responsable del tractament de les teues dades personals?
2. Per a què tractem les teues dades personals?
3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les teues dades personals?
4. Quant de temps conservem les teues dades personals?
5. Qui pot ser persona cessionària o destinatària de les teues dades personals?
6. Quins són els teus drets en protecció de dades i com pots exercir-los?

Política de privacitat de tràmits específics

Abastiment i Sanejament d'aigües. Activitat Econòmica, Ocupació i Consum. Activitats i Obres de Condicionament. Alcaldia Assessoria Jurídica. Benestar social. Contractes. Cultura. Esports. Educació. Gestió Interna Municipal. Hisenda. Igualtat i polítiques inclusives. Joventut. Medi Ambient. Mobilitat Sotenible. Multes de trànsit, ORA i altres sancions. Padró i cens. Bodes. Participació ciutadana. Relacions amb l'Administració. Salut Pública. Seguretat ciutadana. Urbanisme. Via Pública. Vivenda.

POLÍTICA DE PRIVACITAT. TRÀMITS DE GESTIÓ INTERNA MUNICIPAL.

Alienació efectes no utilitzables; màquines de vending (pdf 252 kb.).

Comunicació voluntària de diagnòstic mèdic per a l'avaluació de l'acompliment i carrera professional (pdf 251 kb)

Comunicacions web de l'oficina de projectes europeus (pdf 169 kb.)

Domiciliació i pagament de nómines i altres pagaments amb retenció de l'IRPF (pdf 251 kb.).

Estadística de l'IAE, IVTM i padró d'habitants (pdf 249 kb).

Fitxer de persones proveïdores i creditores de l'Ajuntament (pdf 250 kb).

Registre de proveïdors/creditors OAM Mostra València (pdf 170 kb.).

Servici d'impressió de documents (pdf 250 kb.).

Sol·licituds d'informació estadística (pdf 251 kb.)

Socis de l'Ajuntament en projectes amb finançament de la Unió Europea (168 kb.)

Videovigilància de l'edifici Avinguda de França, 60 (pdf 156 kb).

Vigilància de la salut i prevenció de riscos laborals (109 kb.)

 

Recursos humans i personal

 

Accés i provisió de llocs de treball (pdf 169 kb.).

Activitat sindical (pdf 170 kb).Avaluació del personal i tramitació i seguiment de la carrera administrativa (pdf 169 kb.). Contractació de personal (pdf 170 kb.).Control d'accesos (pdf 251 kb.).

Expedients de personal (pdf 110 kb.).

Formació de personal (pdf 170 kb.).

Formació del personal de l'Ajuntament en matèria de protecció de dades personals (pdf 250 kb.).

Formació en aules obertes online i altres recursos similars de formació en línia (pdf 170 kb.)

Gestió econòmica de personal (pdf 170 kb.).

Nòmines de personal (pdf 170 kb.).

Plans d'acció municipal i estratègics de l'ajuntament (pdf 169 kb.).

Recursos en relació al grau desenvolupament personal de persones empleades municipals (pdf 170 kb.).

Registre diari de la jornada de treball del personal (pdf 170 kb.).