Borses de treball - València

Relació de Borses de Treball de l´Ajuntament de València

 Borsa
Nom: Tècnic/a Auxiliar Serveis Socials
Presentació instancies
Instancies: 16-09-2020 a 15-10-2020
Drets d'examen: 35,97.-€
Lloc de pagament: Bankia ES30-2038-8814-676000008804
Observacions
Bolsa Trabajo para futuros nombramientos por mejora de empleo e interinidades.

Enlace al Trámite e impreso en la Sede Electrónica.
Fitxers adjunts