S'està cercant, espereu....

Centre d’atenció a la immigració - València

Centre d'atenció a la immigració

El CAI és un recurs focalitzat en la matèria d'immigració que forma part i complementa la xarxa primària bàsica de Serveis Socials d'àmbit municipal oferint, entre altres serveis, informació i assessorament jurídic a entitats, particulars, altres administracions públiques o tècnics municipals, així com formació a col·lectius i associacions i elaboració dels informes d'arrelament.

El CAI és l'agència PANGEA de la ciutat de València i, com a centre dependent de l'Ajuntament de València, destina els seus serveis a la població immigrant del municipi.
 

CAI - Escola d'acollida

La Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d'Integració de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana determina els paràmetres essencials d'un model que possibilite l'efectiva integració social de les persones immigrants que es troben en la nostra Comunitat. Aquesta integració haurà de consolidar-se mitjançant una convivència respectuosa amb els valors constitucionals. Això implica el reconeixement d'una sèrie de drets, així com el compliment d'uns deures que parteixen de les normes de convivència i organització democràtica de la societat. En aquest sentit, la integració només pot fer-se efectiva a través del coneixement mutu.

El Centre de Suport a la Immigració programa anualment l'Escola d'Acollida amb l'objectiu de proporcionar coneixements sobre la societat espanyola en general i de la valenciana en particular, i d'aquesta manera, dotar d'autonomia personal als nous ciutadans perquè puguen exercir plenament la seua ciutadania. Tot això, sempre des de la perspectiva intercultural i el respecte a la identitat religiosa i cultural dels qui s'acullen a aquest programa i en el marc constitucional vigent a Espanya.