S'està cercant, espereu....

Centre d’atenció a la immigració - València

Centre d'atenció a la immigració

El CAI és un recurs focalitzat en la matèria d'immigració que forma part i complementa la xarxa primària bàsica de Serveis Socials d'àmbit municipal oferint, entre altres serveis, informació i assessorament jurídic a entitats, particulars, altres administracions públiques o tècnics municipals, així com formació a col·lectius i associacions i elaboració dels informes d'arrelament.

El CAI és l'agència PANGEA de la ciutat de València i, com a centre dependent de l'Ajuntament de València, destina els seus serveis a la població immigrant del municipi.
 

CAI - Assessorament jurídic

Presencial i individualitzada en matèria d'estrangeria i de nacionalitat espanyola per residència.

L'accés al Servei d'Assessorament Jurídic serà facilitat prèvia derivació del personal tècnic dels Equips Socials Municipals o bé des de les diferents àrees del propi CAI. Manera d'accés: cita prèvia sol·licitada per telèfon en el 962087423/33