Buscando, por favor espere....

Catálogo de publicaciones estadísticas - València

%>
Volver

IRPF 2017-2019

L'explotació estadística 'Declarants de l'IRPF', de caràcter anual, està basada en una mostra de microdades corresponent a la declaració anual del model D-100 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Esta publicació descriu, per als declarants, les variables més rellevants de l'impost, mitjançant taules, gràfics, mapes i indicadors. Per a la ciutat, s'oferixen les dades de cada any a què fa referència el títol de la publicació. I per als districtes es publiquen les mitjanes dels tres anys del període.

Última modificación

10-06-2022

Metodología
Descargas
Publicaciones de esta colección

2018-2020

2017-2019

2016-2018

2015-2017

2014-2016

2013-2015

2012-2014

2011-2013

2010-2012

2009-2011

2011

2008-2010