S'està cercant, espereu....

Altres recursos socials en la ciutat - València

Altres recursos socials en la ciutat

Ací facilitem informació sobre altres recursos socials existents en la ciutat de València i que poden resultar d'interés per al nostre veïnat de més edat.

L'accés a la informació de les persones majors és un dels pilarsbàsics de qualsevol Ajuntament.

La nostra perspectiva no es redueix a garantir una informacióunidimensional sinó multidisciplinària i donant respostes de transversalitatque puguen satisfer les demandes d'informació dels nostres majors.

És precisament això el que presentem en aquestespai anomenat “Altres recursos socials a la ciutat de València” intentantconnectar-vos amb la intenció que, per a una determinada situació, podeutrobar una solució per millorar el coneixement més pròxim dels recursosque us envolten i interessen.

Des d'aquesta Regidoria es pretén que tothom puga consultar d'una maneraàgil i pràctica posant a l'abast de tothom aquesta eina perquè vosaltresconegueu, i per tant utilitzeu, altres serveis que l'Ajuntament ofereix per amillorar la vostra qualitat de vida.

Llar Vivenda i Centres
menjador Menjadors socials
|
Educació, Formació i Cultura Educació, Formació i Cultura
Deporte y Salud Esport i Salut
|
Medi Ambient i Horts Urbans Medi Ambient i Horts Urbans
Transport Públic Transport Públic
|
Termalismo Turismo y Ocio
Otros Recursos Otros Recursos
|